Hùng tráng màn diễn xướng hội quân trên dòng Lục Đầu giang

Hùng tráng màn diễn xướng hội quân trên dòng Lục Đầu giang

Khí thế hùng tráng của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông được tái hiện sống động trong màn...