Có khả năng lây nhiễm các căn bệnh nguy hiểm khi tham gia hiến máu?

Có khả năng lây nhiễm các căn bệnh nguy hiểm khi tham gia hiến máu?

Cùng con đi hiến máu

Cùng con đi hiến máu

Hơn 10.200 đơn vị máu được tiếp nhận trong Lễ hội Xuân Hồng 2018

Hơn 10.200 đơn vị máu được tiếp nhận trong Lễ hội Xuân Hồng 2018

Hơn 10.200 đơn vị máu được tiếp nhận trong Lễ hội Xuân Hồng 2018

Hơn 10.200 đơn vị máu được tiếp nhận trong Lễ hội Xuân Hồng 2018

Hơn 3.000 đơn vị máu được trao ngày khai mạc Lễ hội Xuân hồng

Hơn 3.000 đơn vị máu được trao ngày khai mạc Lễ hội Xuân hồng

Hàng ngàn người tham dự Lễ hội hiến máu Xuân hồng 2018

Hàng ngàn người tham dự Lễ hội hiến máu Xuân hồng 2018

Gần 3.000 đơn vị máu được hiến tặng trong ngày đầu Lễ hội Xuân hồng 2018

Gần 3.000 đơn vị máu được hiến tặng trong ngày đầu Lễ hội Xuân hồng 2018

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Lễ hội Xuân Hồng 2018

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Lễ hội Xuân Hồng 2018

Hàng nghìn người hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng 2018

Hàng nghìn người hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng 2018

Khai hội Xuân Hồng: Thu được gần 1.000 đơn vị máu

Khai hội Xuân Hồng: Thu được gần 1.000 đơn vị máu

Hàng nghìn người tham gia hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng 2018

Hàng nghìn người tham gia hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng 2018

Hơn 1.000 người tham gia hiến máu trong ngày đầu tiên diễn ra 'Lễ hội Xuân hồng'

Hơn 1.000 người tham gia hiến máu trong ngày đầu tiên diễn ra 'Lễ hội Xuân hồng'

Lễ hội Xuân hồng 2018: Hiến giọt máu đào – Trao đời sự sống

Lễ hội Xuân hồng 2018: Hiến giọt máu đào – Trao đời sự sống

Ngày hội hiến máu lớn nhất cả nước

Ngày hội hiến máu lớn nhất cả nước

Cảm xúc đặc biệt tại Lễ hội Xuân Hồng 2018

Nam sinh nhắm mắt sợ hãi khi lần đầu đi hiến máu

Nam sinh nhắm mắt sợ hãi khi lần đầu đi hiến máu

'Tôi từng đau đớn đợi chờ vì không có máu'

'Tôi từng đau đớn đợi chờ vì không có máu'