Phát sóng wifi miễn phí tại Liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 2018

Phát sóng wifi miễn phí tại Liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 2018

Rộn ràng đón chào Lễ hội Thành Tuyên 2018

Rộn ràng đón chào Lễ hội Thành Tuyên 2018

Lễ hội thành Tuyên gắn với trình diễn di sản văn hóa phi vật thể

Lễ hội thành Tuyên gắn với trình diễn di sản văn hóa phi vật thể

Sống động những mô hình đèn lồng khổng lồ chờ ngày khai hội Thành Tuyên

Sống động những mô hình đèn lồng khổng lồ chờ ngày khai hội Thành Tuyên

Hot: Đêm hội Thành Tuyên quy tụ những ca sỹ nổi tiếng, chuẩn bị tinh thần đi ngay thôi nào!

Hot: Đêm hội Thành Tuyên quy tụ những ca sỹ nổi tiếng, chuẩn bị tinh thần đi ngay thôi nào!

Lễ hội Thành Tuyên: Sản phẩm du lịch độc đáo

Lễ hội Thành Tuyên: Sản phẩm du lịch độc đáo

Vòng quay văn hóa

Vòng quay văn hóa

Sắp diễn ra Lễ hội Thành Tuyên năm 2018

Sắp diễn ra Lễ hội Thành Tuyên năm 2018

Trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và Lễ hội Thành Tuyên

Trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và Lễ hội Thành Tuyên

Liên hoan Trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần thứ nhất tại Tuyên Quang

Liên hoan Trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần thứ nhất tại Tuyên Quang

Liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia