Học sinh Hà Nội tích cực lan tỏa yêu thích đọc sách

Học sinh Hà Nội tích cực lan tỏa yêu thích đọc sách

Sau 2 ngày 23 - 24/11/2019, Lễ hội sách 'Mọt 2019 - Nhân ảnh' diễn ra ở Trung tâm Thông tin triển lãm Hà...