Độc đáo lễ hội 'Lồng tông' của người Tày

Độc đáo lễ hội 'Lồng tông' của người Tày

Độc đáo Lễ hội nhảy lửa của người Dao Đỏ ở Tuyên Quang

Độc đáo Lễ hội nhảy lửa của người Dao Đỏ ở Tuyên Quang

Tuyên Quang: Tưng bừng lễ hội Lồng Tông xuân Kỷ Hợi 2019

Tuyên Quang: Tưng bừng lễ hội Lồng Tông xuân Kỷ Hợi 2019

Nô nức Lễ hội Lồng Tông ở Tuyên Quang

Nô nức Lễ hội Lồng Tông ở Tuyên Quang

Tuyên Quang: Huyền bí lễ hội nhảy lửa của dân tộc Dao đỏ huyện Na Hang

Tuyên Quang: Huyền bí lễ hội nhảy lửa của dân tộc Dao đỏ huyện Na Hang

Tuyên Quang: Lâm Bình sắp khai hội Lồng tông và Ngày hội văn hóa các dân tộc Xuân Mậu Tuất

Tuyên Quang: Lâm Bình sắp khai hội Lồng tông và Ngày hội văn hóa các dân tộc Xuân Mậu Tuất

Tuyên Quang: Khẩn trương chuẩn bị Lễ hội Lồng tông và ngày hội văn hóa các dân tộc năm 2018

Tuyên Quang: Khẩn trương chuẩn bị Lễ hội Lồng tông và ngày hội văn hóa các dân tộc năm 2018

Hàng trăm người lao xuống ao bắt cá lấy may trong giá rét

Hàng trăm người lao xuống ao bắt cá lấy may trong giá rét

Hàng trăm người xuống ao dầm bùn, chịu rét bắt cá lấy may

Hàng trăm người xuống ao dầm bùn, chịu rét bắt cá lấy may

Hàng trăm người xuống ao dầm bùn, chịu rét bắt cá lấy may

Hàng trăm người xuống ao dầm bùn, chịu rét bắt cá lấy may

Chen lấn, cướp lộc trong Lễ hội Lồng Tông của dân tộc Tày

Chen lấn, cướp lộc trong Lễ hội Lồng Tông của dân tộc Tày

Đặc sắc ngày hội xuống đồng ở Tuyên Quang

Đặc sắc ngày hội xuống đồng ở Tuyên Quang

Nô nức Lễ hội Lồng tông của đồng bào dân tộc Tày

Nô nức Lễ hội Lồng tông của đồng bào dân tộc Tày