Sắc màu Katê Bình Thuận 2019

Sắc màu Katê Bình Thuận 2019

Sáng nay 27/9, những nghi thức đậm sắc màu văn hóa truyền thống của Lễ hội Katê Bình Thuận năm 2019 sẽ diễn...