Thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội: Diện mạo đã có nhiều chuyển biến tích cực

Thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội: Diện mạo đã có nhiều chuyển biến tích cực

Mặc dù mùa lễ hội năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt do dịch bệnh Covid-19 nhưng tại các địa phương,...
Hướng tới loại bỏ hành vi phản cảm trong lễ hội

Hướng tới loại bỏ hành vi phản cảm trong lễ hội

Lên kịch bản cho lễ hội Hà Nội 2020

Lên kịch bản cho lễ hội Hà Nội 2020

Nhìn lại một năm lễ hội Hà Nội: Nỗi lo đã vơi bớt

Nhìn lại một năm lễ hội Hà Nội: Nỗi lo đã vơi bớt

Trai làng Sơn Đồng 'hỗn chiến' giằng bông cầu sinh con trai

Trai làng Sơn Đồng 'hỗn chiến' giằng bông cầu sinh con trai

Náo nhiệt lễ hội Giằng bông ở Sơn Đồng

Náo nhiệt lễ hội Giằng bông ở Sơn Đồng

Trai làng Sơn Đồng (Hoài Đức) chen nhau giằng bông cầu sinh con trai

Không chấp thuận tổ chức lễ hội thực hiện nghi lễ có tính bạo lực, phản cảm

Không tổ chức lễ hội bạo lực, phản cảm

Lấp 'lỗ hổng' nhận thức để hạn chế tiêu cực trong mùa lễ hội

Mùa hội 2019: Đảm bảo 'cướp lộc' theo hướng văn minh