Tết cổ truyền của đồng bào vùng cao A Lưới

Tết cổ truyền của đồng bào vùng cao A Lưới

Tết Aza còn có tên gọi khác là Lễ mừng cơm mới. Đây một trong những lễ hội thiêng liêng đối với đồng bào...
Băng đèo A Co dự Tết Aza Koonh

Băng đèo A Co dự Tết Aza Koonh

Lễ hội Aza Koonh trở thành di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia

Lễ hội Aza Koonh trở thành di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia

Nhiều hoạt động vui xuân trong tháng 2 tại Làng Văn hóa - Du lịch

Nhiều hoạt động vui xuân trong tháng 2 tại Làng Văn hóa - Du lịch

Vui Tết Aza Koonh trên dãy Trường Sơn

Vui Tết Aza Koonh trên dãy Trường Sơn

Độc đáo lễ hội Aza

Độc đáo lễ hội Aza

Chùm ảnh: Tết Cơm mới của đồng bào vùng cao A Lưới

Phục dựng Lễ hội Tết cơm mới của đồng bào Pa Cô - Tà Ôi vùng cao A Lưới

Phục dựng Lễ hội truyền thống Aza Koonh của đồng bào Pa Cô