Tết cổ truyền của đồng bào vùng cao A Lưới

Tết cổ truyền của đồng bào vùng cao A Lưới

Tết Aza còn có tên gọi khác là Lễ mừng cơm mới. Đây một trong những lễ hội thiêng liêng đối với đồng bào...
Lễ hội Aza Koonh được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Lễ hội Aza Koonh được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Công nhận lễ hội Aza Koonh là di sản phi vật thể quốc gia

Công nhận lễ hội Aza Koonh là di sản phi vật thể quốc gia

Lễ hội Aza Koonh trở thành di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia

Lễ hội Aza Koonh trở thành di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia

Khai mạc Ngày hội 'Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc'

Khai mạc Ngày hội 'Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc'

Phong vị Tết truyền thống của các dân tộc Việt Nam

Phong vị Tết truyền thống của các dân tộc Việt Nam

Rộn ràng nhịp xuân các vùng miền

Khai mạc ngày hội 'Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc'

Ngày hội 'Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc': Phong vị Tết truyền thống các dân tộc Việt Nam

Phục dựng Lễ hội truyền thống Aza Koonh của đồng bào Pa Cô