Hà Tĩnh đón gần 4 triệu lượt khách du lịch

Hà Tĩnh đón gần 4 triệu lượt khách du lịch

Doanh thu du lịch Hà Tĩnh ước đạt hơn 4.000 tỷ đồng

Doanh thu du lịch Hà Tĩnh ước đạt hơn 4.000 tỷ đồng

Đón bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền Chiêu Trưng

Đón bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền Chiêu Trưng

Lễ hội đền Chiêu Trưng - linh thiêng và rực rỡ!

Lễ hội đền Chiêu Trưng - linh thiêng và rực rỡ!

Đón nhận bằng công nhận di sản văn hóa Lễ hội Đền Chiêu Trưng

Đón nhận bằng công nhận di sản văn hóa Lễ hội Đền Chiêu Trưng

Đón bằng Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia Lễ hội Đền Chiêu Trưng

Đón bằng Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia Lễ hội Đền Chiêu Trưng

Cử hành Lễ tế giỗ Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi - lần thứ 572

Cử hành Lễ tế giỗ Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi - lần thứ 572

Tôn vinh nét đẹp văn hóa Lễ hội Đền Chiêu Trung

Tôn vinh nét đẹp văn hóa Lễ hội Đền Chiêu Trung

Long trọng tổ chức đón Bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 'Lễ hội đền Chiêu Trưng'

Long trọng tổ chức đón Bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 'Lễ hội đền Chiêu Trưng'

Hà Tĩnh đón nhận bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền Chiêu Trưng

Hà Tĩnh đón nhận bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền Chiêu Trưng

Đón Bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 'Lễ hội đền Chiêu Trưng'

Đón Bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 'Lễ hội đền Chiêu Trưng'

Công nhận lễ hội đền Chiêu Trưng là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Công nhận lễ hội đền Chiêu Trưng là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Ngày hội thả diều sáo tại Lễ hội Đền Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi

Ngày hội thả diều sáo tại Lễ hội Đền Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi

Lễ rước bằng di sản Lễ hội đền Chiêu Trưng sẽ diễn ra dọc sông Cày

Lễ rước bằng di sản Lễ hội đền Chiêu Trưng sẽ diễn ra dọc sông Cày