Nhiều nghệ sĩ tập trung về sân khấu Trịnh Kim Chi cúng giỗ Tổ

Nhiều nghệ sĩ tập trung về sân khấu Trịnh Kim Chi cúng giỗ Tổ

Nghệ sĩ Việt hội ngộ ngày giỗ Tổ ngành sân khấu

Nghệ sĩ Việt hội ngộ ngày giỗ Tổ ngành sân khấu

Ngày Sân khấu Việt Nam: Nghệ sĩ hướng về tổ nghiệp

Ngày Sân khấu Việt Nam: Nghệ sĩ hướng về tổ nghiệp

Ai, xem gì, ở đâu?

Ai, xem gì, ở đâu?

Lễ Giỗ Tổ nghề sân khấu Việt Nam

Nghệ sĩ Việt đến tham dự lễ giỗ Tổ ngành Sân khấu

Nghệ sĩ Việt đến tham dự lễ giỗ Tổ ngành Sân khấu

Kỷ niệm 99 năm ra đời bản 'Dạ cổ hoài lang' và Lễ Giỗ tổ Cổ nhạc

Kỷ niệm 99 năm ra đời bản 'Dạ cổ hoài lang' và Lễ Giỗ tổ Cổ nhạc

Nghệ sĩ hài Hoài Linh thành kính hướng về Tổ nghiệp

Nghệ sĩ hài Hoài Linh thành kính hướng về Tổ nghiệp

Hoài Linh tự tay dọn dẹp nhà thờ trước ngày giỗ tổ

Hoài Linh tự tay dọn dẹp nhà thờ trước ngày giỗ tổ

Hoài Linh tự tay dọn dẹp nhà thờ trước ngày giỗ tổ

Hoài Linh tự tay dọn dẹp nhà thờ trước ngày giỗ tổ

Nghệ sĩ Hoài Linh dọn dẹp nhà thờ trước lễ giỗ Tổ

Nghệ sĩ Hoài Linh dọn dẹp nhà thờ trước lễ giỗ Tổ

Giấc mơ nhỏ trên biển cả

Giấc mơ nhỏ trên biển cả

Mùng 10 tháng 3: Vì sao là ngày giỗ Tổ hay là giỗ vua Hùng thứ mấy?

Mùng 10 tháng 3: Vì sao là ngày giỗ Tổ hay là giỗ vua Hùng thứ mấy?

Nguồn gốc Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, nghi thức tế lễ như thế nào?

Nguồn gốc Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, nghi thức tế lễ như thế nào?

Các hoạt động ngày Giỗ tổ Hùng Vương tại TP.HCM

Các hoạt động ngày Giỗ tổ Hùng Vương tại TP.HCM