Tiến sĩ 'rủ nhau' về quê làm nông nghiệp organic

Tiến sĩ 'rủ nhau' về quê làm nông nghiệp organic

Hàng triệu cử nhân, thạc sĩ, thậm chí là tiến sĩ Trung Quốc đã từ bỏ công việc ở các thành phố lớn để trở...