Nghệ An: Đưa 98 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào về đất mẹ

Nghệ An: Đưa 98 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào về đất mẹ

An táng 7 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

An táng 7 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

An táng 7 hài cốt liệt sỹ, quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hi sinh tại Lào về đất mẹ

An táng 7 hài cốt liệt sỹ, quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hi sinh tại Lào về đất mẹ

Đón các liệt sĩ anh dũng hy sinh tại Lào về với quê hương

Đón các liệt sĩ anh dũng hy sinh tại Lào về với quê hương

Hà Tĩnh: An táng 7 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào

Hà Tĩnh: An táng 7 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào

Truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

Truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

Hà Tĩnh truy điệu, an táng 7 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

Hà Tĩnh truy điệu, an táng 7 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào