Hà Lan - Đức: Duyên nợ mới

Hà Lan - Đức: Duyên nợ mới

Từng nhiều phen chạm trán nảy lửa tại các sân chơi World Cup và Euro, Hà Lan và Đức sẽ tái lập thế đối đầu...