Kỷ luật cảnh cáo Kế toán trưởng Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn

Kỷ luật cảnh cáo Kế toán trưởng Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn

TP HCM: Tăng mức kỷ luật ông Lê Tấn Hùng

TP HCM: Tăng mức kỷ luật ông Lê Tấn Hùng

Học sinh cần được giáo dục chứ không thể cứ sai thì đuổi học

Học sinh cần được giáo dục chứ không thể cứ sai thì đuổi học

Sai phạm tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn: Chi khống 13 tỷ đi nước ngoài, chỉ bị khiển trách

Sai phạm tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn: Chi khống 13 tỷ đi nước ngoài, chỉ bị khiển trách

Thực hư chuyện di dời sân bay Đà Nẵng

Thực hư chuyện di dời sân bay Đà Nẵng

Cho rằng kỷ luật 'khiển trách' CEO SAGRI Lê Tấn Hùng là chưa chính xác, TP HCM lập Hội đồng kỷ luật mới

Cho rằng kỷ luật 'khiển trách' CEO SAGRI Lê Tấn Hùng là chưa chính xác, TP HCM lập Hội đồng kỷ luật mới

TP.HCM đang xem xét lại mức kỷ luật ông Lê Tấn Hùng

TP.HCM đang xem xét lại mức kỷ luật ông Lê Tấn Hùng

TPHCM: Lập hội đồng kỷ luật mới, xét lại 'án phạt' với ông Lê Tấn Hùng

TPHCM: Lập hội đồng kỷ luật mới, xét lại 'án phạt' với ông Lê Tấn Hùng

TP.HCM sẽ lập hội đồng xem lại kỷ luật ông Lê Tấn Hùng

TP.HCM sẽ lập hội đồng xem lại kỷ luật ông Lê Tấn Hùng

TP.HCM: Xem xét lại mức kỷ luật tại TCT Nông nghiệp Sài Gòn

TP.HCM: Xem xét lại mức kỷ luật tại TCT Nông nghiệp Sài Gòn