Kỷ luật Cảnh cáo Tổng Giám đốc Công ty Nông nghiệp Sài Gòn

Kỷ luật Cảnh cáo Tổng Giám đốc Công ty Nông nghiệp Sài Gòn

Kế toán trưởng Sagri bị nâng mức kỷ luật vì chi khống 13 tỷ đồng

Kế toán trưởng Sagri bị nâng mức kỷ luật vì chi khống 13 tỷ đồng

Kỷ luật cảnh cáo Kế toán trưởng Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn

Kỷ luật cảnh cáo Kế toán trưởng Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn

Tăng mức kỷ luật Tổng Giám đốc Sagri từ 'khiển trách' lên 'cảnh cáo'.

Tăng mức kỷ luật Tổng Giám đốc Sagri từ 'khiển trách' lên 'cảnh cáo'.

TPHCM tăng 'án' kỷ luật với Tổng Giám đốc Sagri Lê Tấn Hùng

TPHCM tăng 'án' kỷ luật với Tổng Giám đốc Sagri Lê Tấn Hùng

TP.HCM tăng mức kỷ luật ông Lê Tấn Hùng lên 'cảnh cáo'

TP.HCM tăng mức kỷ luật ông Lê Tấn Hùng lên 'cảnh cáo'

Sai phạm tại SAGRI: Tăng mức kỷ luật Tổng Giám đốc Lê Tấn Hùng

Sai phạm tại SAGRI: Tăng mức kỷ luật Tổng Giám đốc Lê Tấn Hùng

Tăng mức kỷ luật với ông Lê Tấn Hùng

Tăng mức kỷ luật với ông Lê Tấn Hùng

Sai phạm ở Sagri: Cảnh cáo ông Lê Tấn Hùng

Sai phạm ở Sagri: Cảnh cáo ông Lê Tấn Hùng

Ông Lê Tấn Hùng bị tăng mức kỷ luật từ khiển trách lên cảnh cáo

Ông Lê Tấn Hùng bị tăng mức kỷ luật từ khiển trách lên cảnh cáo

TP HCM: Tăng mức kỷ luật ông Lê Tấn Hùng

TP HCM: Tăng mức kỷ luật ông Lê Tấn Hùng

Hà Tĩnh: Kỷ luật cô giáo đánh học sinh bị tím bầm lưng

Hà Tĩnh: Kỷ luật cô giáo đánh học sinh bị tím bầm lưng

Học sinh cần được giáo dục chứ không thể cứ sai thì đuổi học

Học sinh cần được giáo dục chứ không thể cứ sai thì đuổi học

Xem xét lại sai phạm tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn

Xem xét lại sai phạm tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn

Sai phạm tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn: Chi khống 13 tỷ đi nước ngoài, chỉ bị khiển trách

Sai phạm tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn: Chi khống 13 tỷ đi nước ngoài, chỉ bị khiển trách

Vì sao TP.HCM 'xét lại' mức kỷ luật em trai cựu Bí thư Thành ủy?

Vì sao TP.HCM 'xét lại' mức kỷ luật em trai cựu Bí thư Thành ủy?

Sai phạm tại Tổng Cty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri): Chi khống 13 tỉ đi nước ngoài, chỉ bị khiển trách

Sai phạm tại Tổng Cty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri): Chi khống 13 tỉ đi nước ngoài, chỉ bị khiển trách

Thực hư chuyện di dời sân bay Đà Nẵng

Thực hư chuyện di dời sân bay Đà Nẵng

Cho rằng kỷ luật 'khiển trách' CEO SAGRI Lê Tấn Hùng là chưa chính xác, TP HCM lập Hội đồng kỷ luật mới

Cho rằng kỷ luật 'khiển trách' CEO SAGRI Lê Tấn Hùng là chưa chính xác, TP HCM lập Hội đồng kỷ luật mới

Xem xét lại hình thức kỷ luật Tổng giám đốc Sagri Lê Tấn Hùng

Xem xét lại hình thức kỷ luật Tổng giám đốc Sagri Lê Tấn Hùng

TP.HCM đang xem xét lại mức kỷ luật ông Lê Tấn Hùng

TP.HCM đang xem xét lại mức kỷ luật ông Lê Tấn Hùng

TPHCM: Lập hội đồng kỷ luật mới, xét lại 'án phạt' với ông Lê Tấn Hùng

TPHCM: Lập hội đồng kỷ luật mới, xét lại 'án phạt' với ông Lê Tấn Hùng

Xét lại mức kỷ luật Tổng giám đốc Sagri Lê Tấn Hùng

Xét lại mức kỷ luật Tổng giám đốc Sagri Lê Tấn Hùng

TPHCM xem xét lại hình thức kỷ luật Tổng giám đốc SAGRI

TPHCM xem xét lại hình thức kỷ luật Tổng giám đốc SAGRI

TP.HCM sẽ lập hội đồng xem lại kỷ luật ông Lê Tấn Hùng

TP.HCM sẽ lập hội đồng xem lại kỷ luật ông Lê Tấn Hùng

TP.HCM: Xem xét lại mức kỷ luật tại TCT Nông nghiệp Sài Gòn

TP.HCM: Xem xét lại mức kỷ luật tại TCT Nông nghiệp Sài Gòn