Úc vội giúp Mỹ chống Iran ở eo biển Hormuz

Úc vội giúp Mỹ chống Iran ở eo biển Hormuz

Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã yêu cầu Canberra giúp đỡ để bảo đảm an ninh hàng hải ở eo biển Hormuz chống lại 'các...