Trao thưởng Công an tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) trong chuyên án 18.000 viên ma túy

Trao thưởng Công an tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) trong chuyên án 18.000 viên ma túy

Trao thưởng BĐBP Nghệ An đấu tranh thành công Chuyên án 365Lv

Trao thưởng BĐBP Nghệ An đấu tranh thành công Chuyên án 365Lv

Trao thưởng ban chuyên án bắt hai đối tượng vận chuyển ma túy

Trao thưởng ban chuyên án bắt hai đối tượng vận chuyển ma túy

UBND tỉnh Nghệ An trao thưởng cho Ban chuyên án 365LV

UBND tỉnh Nghệ An trao thưởng cho Ban chuyên án 365LV

Xuyên đêm đánh án ma túy trên đất bạn Lào

Xuyên đêm đánh án ma túy trên đất bạn Lào

Chặn đứng vụ vận chuyển 18.000 viên ma túy tổng hợp

Chặn đứng vụ vận chuyển 18.000 viên ma túy tổng hợp

Phá đường dây vận chuyển 30.000 viên ma túy từ Lào về Việt Nam

Phá đường dây vận chuyển 30.000 viên ma túy từ Lào về Việt Nam

Bắt hai người Lào đang vận chuyển 18.000 viên ma túy tổng hợp

Bắt hai người Lào đang vận chuyển 18.000 viên ma túy tổng hợp

Bắt 2 đối tượng người Lào vận chuyển 18.000 viên ma túy tổng hợp

Bắt 2 đối tượng người Lào vận chuyển 18.000 viên ma túy tổng hợp

Bắt hai đối tượng vận chuyển 18 nghìn viên ma túy

Bắt hai đối tượng vận chuyển 18 nghìn viên ma túy

Nghệ An: Tóm gọn 2 đối tượng ôm 18.000 viên ma túy tổng hợp qua biên giới

Nghệ An: Tóm gọn 2 đối tượng ôm 18.000 viên ma túy tổng hợp qua biên giới

Bắt 2 đối tượng vận chuyển 18.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam

Bắt 2 đối tượng vận chuyển 18.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam

Chuyên án đầu năm bắt hai người Lào mang 18.000 viên ma túy tổng hợp vào Việt Nam

Chuyên án đầu năm bắt hai người Lào mang 18.000 viên ma túy tổng hợp vào Việt Nam

Bắt 2 đối tượng người Lào vận chuyển 18.000 viên ma túy tổng hợp

Bắt 2 đối tượng người Lào vận chuyển 18.000 viên ma túy tổng hợp

Bắt 2 đối tượng người Lào vận chuyển 18 nghìn viên ma túy

Bắt 2 đối tượng người Lào vận chuyển 18 nghìn viên ma túy

Chặn đường dây vận chuyển 18.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam

Chặn đường dây vận chuyển 18.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam

Bắt 2 đối tượng người Lào vận chuyển 18.000 viên ma túy tổng hợp

Bắt 2 đối tượng người Lào vận chuyển 18.000 viên ma túy tổng hợp

Bắt 2 đối tượng người Lào vận chuyển 18 nghìn viên ma túy tổng hợp

Bắt 2 đối tượng người Lào vận chuyển 18 nghìn viên ma túy tổng hợp