Tập huấn tuyên truyền nội dung Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cho phóng viên báo chí

Tập huấn tuyên truyền nội dung Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cho phóng viên báo chí

Sáng 30-10, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị tập huấn cho phóng viên báo chí tuyên truyền nội...
Góp ý Luật Phòng, chống HIV/AIDS sửa đổi

Góp ý Luật Phòng, chống HIV/AIDS sửa đổi

Góp ý văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII: Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Góp ý văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII: Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

'Đổi mới chính trị hơi chậm, Đại hội XIII cần có quyết sách'

'Đổi mới chính trị hơi chậm, Đại hội XIII cần có quyết sách'

Tâm huyết góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Tâm huyết góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Sẽ ban hành sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 mới sớm hơn so với năm trước

Sẽ ban hành sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 mới sớm hơn so với năm trước

GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

NHIỀU Ý KIẾN ĐÓNG GÓP LUẬT PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS

Tâm huyết, thẳng thắn góp ý vào các dự thảo Văn kiện của Đảng

Ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân vào Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Thành lập hội đồng thẩm định quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất

Quy trình cách ly người nhập cảnh trên chuyến bay thương mại quốc tế

Tăng mức hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hội thảo lấy ý kiến về 2 dự án Luật

Phí thẩm định điều kiện kinh doanh vũ trường từ 10-15 triệu đồng/giấy phép

Sẽ áp dụng quy trình cách ly mới với người nhập cảnh khi mở lại các chuyến bay thương mại

Đề xuất giảm phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke

Lấy ý kiến về chiến lược phát triển kinh tế tập thể và đề án HTX kiểu mới

Công bố dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến Nhân dân

Bộ Giáo dục sẽ điều chỉnh quy trình ban hành sách giáo khoa mới

Bắt tay với doanh nghiệp để nâng chất lượng trường nghề

Điều chỉnh quy hoạch dự án thủy điện Yên Thắng: Lắng nghe ý nguyện của dân!

Cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh: Cần thiết nhưng chưa thể triển khai đồng bộ?

Cần triệt tận gốc tham nhũng

THÔNG TIN, GIÁO DỤC, TRUYỀN THÔNG PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS NHIỀU HƠN

Bảo hiểm xã hội tỉnh - Sở Y tế: Ký kết quy chế phối hợp

Đề xuất phương nghỉ Tết Nguyên Đán 2021 7 ngày

Ông Trịnh Văn Quyết vừa chi hơn 300 tỷ đồng gom thêm 1,7 triệu cổ phiếu GAB

Diệt tham nhũng từ gốc

Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Lấy ý kiến các Hội đồng tư vấn của Mặt trận vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng

96% cử tri đồng ý thành lập 2 phường của TP Hòa Bình

Cử tri nhất trí cao thành lập 2 phường thuộc TP Hòa Bình

Nâng cao hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Báo cáo của Đảng nhưng phải được sự đồng thuận của nhân dân

Nộp 100% phí dịch vụ thanh toán của kho bạc vào ngân sách

Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIII: Đề cao sự đồng thuận của nhân dân

Học sinh có thành tích thể thao xuất sắc sẽ được nhiều quyền lợi

Tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động

Phát huy tinh thần dân chủ, lắng nghe, thống nhất giữa Đảng và nhân dân

Kinh tế đi trước nhưng không có nghĩa là 'quên' văn hóa

Góp ý dự thảo văn kiện làm cho ý Đảng hợp với lòng dân

Làm cho ý Đảng hợp với lòng dân

Góp ý Văn kiện Đại hội XIII: Văn hóa không chỉ là chuyện đàn ca hát múa

Làm cho ý Đảng hợp với lòng dân

Phát huy vai trò Hội Cựu chiến binh

Tạo cơ chế, chính sách để thu hút nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao

Giữa tháng 12/2020, người dân sẽ có thẻ căn cước công dân gắn chíp

Kiến nghị bảo tồn và phát triển làng nghề cho giai đoạn tới

Hội Cựu chiến binh Việt Nam góp ý văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Thảo luận, lấy ý kiến Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Hội Cựu chiến binh Việt Nam góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng XIII

Sửa quy định về đóng góp tự nguyện cho phù hợp hơn

'Thời gian góp ý văn kiện Đại hội Đảng ngắn nên cần tổ chức hiệu quả'

Vật tư – Xăng dầu (COM) tạm ứng cổ tức năm 2020, tỷ lệ 20% bằng tiền

Phí thẩm định đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi từ 3-5,8 triệu đồng

Lấy ý kiến nhân dân dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng: Làm sao để tránh hình thức?

Giới trẻ chủ động góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng

Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Đóng góp ý kiến tâm huyết cho văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Tập hợp, phát huy trí tuệ của tuổi trẻ trong việc tham gia đóng góp với Đảng

Đổi mới, phát huy vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn trong hệ thống chính trị

Bộ Tài chính dự toán ngân sách nhà nước tiếp tục bội chi 344 nghìn tỷ năm 2021

Phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của toàn dân tham gia đóng góp với Đảng

Hoàn thiện các công cụ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư

Học sinh có thành tích thể thao xuất sắc được ưu tiên trong thi tuyển

Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Lấy ý kiến các tổ chức thành viên vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc

Danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư

Dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2021 tăng 1,5% so với ước thực hiện năm 2020

Cán bộ chủ chốt Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố phía Bắc góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2021 giảm 11,1% so với năm 2020

Công bố các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam góp ý dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Bộ Tài chính tính thu ngân sách nhà nước hơn 1,3 triệu tỷ đồng năm 2021

Góp ý Văn kiện Đại hội XIII: 'Bán rau, bán nước cũng sử dụng được tiện ích số'

Dự toán thu ngân sách năm 2021 khoảng hơn 1,3 triệu tỷ đồng

Kiên quyết loại bỏ những cán bộ không đủ phẩm chất

Kế hoạch 2021 - 2025: Nợ công giảm dần còn 47,8% GDP

Bộ Tài chính lấy ý kiến về dự thảo Báo cáo công khai dự toán NSNN năm 2021

Lấy ý kiến các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Kết hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc với sức mạnh thời đại

Tập hợp trí tuệ, góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII

Kiên quyết loại bỏ những cán bộ không đủ phẩm chất

MTTQ Việt Nam góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII

'Làm sao để bà bán rau, ông bán nước là… công dân số'

Sẽ siết ngân hàng mua trái phiếu doanh nghiệp

Tiếng Anh cho trẻ mầm non: Đủ điều kiện mới triển khai

Đột phá bằng công nghệ

Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIII: Phân cấp, phân quyền để xác định trách nhiệm

Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng XIII: Lòng dân - ý Đảng

NẾP SỐNG VĂN MINH TỪ Ý THỨC MỖI NGƯỜI

Bài 4: Để thống nhất ý Đảng, lòng dân

Những điểm mới nổi bật trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Sự kiện trong tuần (Từ ngày 26-10 đến 1-11)

Lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tạo sự thống nhất giữa ý Đảng, lòng dân

Tập hợp trí tuệ của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động góp ý vào dự thảo các văn kiện