Trung thu của trẻ em Carina: Ngày trở về

Trung thu của trẻ em Carina: Ngày trở về

Trung thu của trẻ em Carina: Ngày trở về

Trung thu của trẻ em Carina: Ngày trở về

Những hệ lụy sau vụ cháy chung cư Carina Plaza

Những hệ lụy sau vụ cháy chung cư Carina Plaza

Chủ đầu tư Carina giải thích vụ cắt hỗ trợ cư dân

Chủ đầu tư Carina giải thích vụ cắt hỗ trợ cư dân

Dân Chung cư Carina bật khóc trong ngày cuối nhận tiền chủ đầu tư hỗ trợ

Dân Chung cư Carina bật khóc trong ngày cuối nhận tiền chủ đầu tư hỗ trợ

Vụ ngưng hỗ trợ cư dân Carina: Đại diện chủ đầu tư giải thích nguyên nhân

Vụ ngưng hỗ trợ cư dân Carina: Đại diện chủ đầu tư giải thích nguyên nhân

Vụ ngưng hỗ trợ cư dân Carina: Đại diện Hùng Thanh nói gì?

Vụ ngưng hỗ trợ cư dân Carina: Đại diện Hùng Thanh nói gì?

Cư dân Carina khóc ròng trong ngày cuối nhận tiền hỗ trợ

Cư dân Carina khóc ròng trong ngày cuối nhận tiền hỗ trợ

Cư dân Carina bật khóc, phẫn nộ khi nhận thông báo bị cắt hỗ trợ

Cư dân Carina bật khóc, phẫn nộ khi nhận thông báo bị cắt hỗ trợ

Cư dân Carina bật khóc khi nhận thông báo bị cắt hỗ trợ

Cư dân Carina bật khóc khi nhận thông báo bị cắt hỗ trợ