'KTX ĐHQG TP.HCM chẳng thiếu thứ gì, đặc biệt là tình yêu thương'

'KTX ĐHQG TP.HCM chẳng thiếu thứ gì, đặc biệt là tình yêu thương'

'Ký túc xá là nơi đã vỗ về, an ủi tôi trong những năm tháng đầu tiên sống xa gia đình, tập tự lập, tập...