Chơi là chính… sáng tác gì?

Chơi là chính… sáng tác gì?

Thời gian qua, nhiều trại sáng tác nhiếp ảnh được tổ chức nhưng ít người biết đến kết quả của nó ra sao và...