Con đường đến Mỹ 'bất thành' của đường dây vượt biên giá 36.000 USD ở TT Huế

Con đường đến Mỹ 'bất thành' của đường dây vượt biên giá 36.000 USD ở TT Huế

Gia cảnh khó ngờ của nạn nhân đường dây đưa người vào Mỹ giá 36.000 USD

Gia cảnh khó ngờ của nạn nhân đường dây đưa người vào Mỹ giá 36.000 USD

Những lời mật ngọt của 'bà trùm' đường dây đưa người vượt biên vào Mỹ trị giá hàng nghìn USD

Những lời mật ngọt của 'bà trùm' đường dây đưa người vượt biên vào Mỹ trị giá hàng nghìn USD

Ai cầm đầu đường dây vượt biên 36.000 USD, hứa đến Mỹ chỉ sau 1 tuần?

Ai cầm đầu đường dây vượt biên 36.000 USD, hứa đến Mỹ chỉ sau 1 tuần?

Bắt nhóm đối tượng lừa đưa người vượt biên trái phép giá hàng nghìn đô la

Bắt nhóm đối tượng lừa đưa người vượt biên trái phép giá hàng nghìn đô la

Phá đường dây đưa người trái phép vào Mỹ giá 36.000 USD/người

Phá đường dây đưa người trái phép vào Mỹ giá 36.000 USD/người