Những tiết học sinh động

Những tiết học sinh động

Ngồi phía cuối lớp, Cil Ka Thy (lớp 6, Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Lạc Dương, Lâm Ðồng)...