Kỳ cuối: Văn hóa nhân lên từ những công dân nhỏ trong gia đình

Kỳ cuối: Văn hóa nhân lên từ những công dân nhỏ trong gia đình

'Có một lần, chỉ còn vài giây đèn đỏ, tôi định tăng ga xe và nhanh chóng đi qua, nhưng con gái ngồi đăng...