Đâm chết người vì tiếng ồn ào rồi ung dung vào nhà ngủ

Đâm chết người vì tiếng ồn ào rồi ung dung vào nhà ngủ

Đâm bạn nhậu tử vong rồi thản nhiên lên gác ngủ

Đâm bạn nhậu tử vong rồi thản nhiên lên gác ngủ

Đâm chết người vì đang ngủ thì có tiếng ồn

Đâm chết người vì đang ngủ thì có tiếng ồn

Giết chết bạn nhậu rồi thản nhiên đi ngủ

Giết chết bạn nhậu rồi thản nhiên đi ngủ

Khởi tố bị can đâm chết người rồi vào nhà ngủ

Khởi tố bị can đâm chết người rồi vào nhà ngủ

Đâm chết bạn nhậu rồi ôm con trai ngủ tiếp

Đâm chết bạn nhậu rồi ôm con trai ngủ tiếp

Đâm chết bạn nhậu rồi tiếp tục ngủ vì nói chuyện ồn ào

Khởi tố kẻ đâm chết người gây ồn ào rồi vào nhà ngủ tiếp

Giết người vì bị làm ồn khi đang ngủ

Đâm chết bạn nhậu vì nói chuyện ồn ào không cho ngủ

Đâm chết bạn nhậu vì làm ồn không ngủ được

Mang dao ra ngõ đâm chết người rồi vào nhà ung dung nằm ngủ

Cầm dao đâm chết bạn nhậu vì gây ồn ào, không cho mình ngủ