Bộ tư lệnh Cảnh sát biển thông báo xử lý vụ việc quân nhân lái xe vi phạm Luật Giao thông đường bộ

Tin mới vụ xe biển đỏ đi lùi trên cao tốc

Tin mới vụ xe biển đỏ đi lùi trên cao tốc

Vụ xe biển đỏ đi lùi trên cao tốc: Đình chỉ công tác đại úy quân đội

Vụ xe biển đỏ đi lùi trên cao tốc: Đình chỉ công tác đại úy quân đội

Đình chỉ Đại úy lái xe biển đỏ đi lùi trên cao tốc

Đình chỉ Đại úy lái xe biển đỏ đi lùi trên cao tốc

Lái xe biển đỏ chạy lùi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, đại úy quân đội bị đình chỉ công tác

Lái xe biển đỏ chạy lùi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, đại úy quân đội bị đình chỉ công tác

Đã tìm ra chủ nhân xe biển đỏ đi lùi trên cao tốc Hà Nội- Thái Nguyên

Đã tìm ra chủ nhân xe biển đỏ đi lùi trên cao tốc Hà Nội- Thái Nguyên

Đình chỉ đại úy lái xe biển đỏ chạy lùi trên cao tốc

Đình chỉ đại úy lái xe biển đỏ chạy lùi trên cao tốc

Lùi xe trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, đại úy quân đội bị đình chỉ công tác

Lùi xe trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, đại úy quân đội bị đình chỉ công tác

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển nói về việc xe biển đỏ đi lùi trên cao tốc

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển nói về việc xe biển đỏ đi lùi trên cao tốc

Xử lý tài xế xe biển đỏ đi lùi trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên

Xử lý tài xế xe biển đỏ đi lùi trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên

Bộ Quốc Phòng thông tin về xe biển đỏ liều lĩnh chạy lùi trên cao tốc

Bộ Quốc Phòng thông tin về xe biển đỏ liều lĩnh chạy lùi trên cao tốc

Lộ diện tài xế xe quân sự đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

Lộ diện tài xế xe quân sự đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đình chỉ công tác lái xe biển đỏ đi lùi trên cao tốc

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đình chỉ công tác lái xe biển đỏ đi lùi trên cao tốc

Tạm đình chỉ công tác lái xe biển kiểm soát quân sự đi lùi trên cao tốc

Tạm đình chỉ công tác lái xe biển kiểm soát quân sự đi lùi trên cao tốc

Kỷ luật đại úy quân đội điều khiển xe biển đỏ đi lùi trên cao tốc

Kỷ luật đại úy quân đội điều khiển xe biển đỏ đi lùi trên cao tốc

Đình chỉ công tác đại úy quân đội lùi ôtô biển đỏ trên cao tốc

Đình chỉ công tác đại úy quân đội lùi ôtô biển đỏ trên cao tốc