Phát hiện một đường dây vận chuyển 1,8kg ma túy đá từ biên giới về Đắk Lắk tiêu thụ

Phát hiện một đường dây vận chuyển 1,8kg ma túy đá từ biên giới về Đắk Lắk tiêu thụ

Được trả công 36 triệu đồng, một đối tượng người điều khiển xe ô tô đến cửa khẩu lấy ma túy về giao thì bị...
Chặt đứt đường dây đưa ma túy đá từ cửa khẩu Bờ Y về Đắk Lắk

Chặt đứt đường dây đưa ma túy đá từ cửa khẩu Bờ Y về Đắk Lắk

Dấu 1,8kg ma túy dưới gầm xe để vận chuyển nhóm đối tượng vẫn bị bắt

Dấu 1,8kg ma túy dưới gầm xe để vận chuyển nhóm đối tượng vẫn bị bắt

Nhóm đối tượng vận chuyển hơn 1,8kg ma túy đá bị bắt trên đường đi tiêu thụ

Nhóm đối tượng vận chuyển hơn 1,8kg ma túy đá bị bắt trên đường đi tiêu thụ

1,8 kg ma túy trên ô tô về từ cửa khẩu

1,8 kg ma túy trên ô tô về từ cửa khẩu

Đắk Lắk: Bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển 1,8kg ma túy đá

Đắk Lắk: Bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển 1,8kg ma túy đá

Bắt băng nhóm giấu 1,8kg ma túy dưới gầm ghế ô tô đưa đi tiêu thụ

Thuê chuyển 1,8 kg ma túy được trả 36 triệu đồng

Đắk Lắk: Bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển trái phép 1,8kg ma túy đá

Bắt 3 thanh niên vận chuyển thuê 1,8 kg ma túy đá