Hải Phòng: Cách chức Chủ tịch UBND huyện An Lão

Hải Phòng: Cách chức Chủ tịch UBND huyện An Lão

'Cả nhà làm quan' ở Hải Phòng: Kỷ luật Bí thư Huyện ủy An Dương

'Cả nhà làm quan' ở Hải Phòng: Kỷ luật Bí thư Huyện ủy An Dương

Cả nhà làm quan: Hải Phòng kỷ luật Bí thư huyện An Dương

Cả nhà làm quan: Hải Phòng kỷ luật Bí thư huyện An Dương

Hải Phòng: Khiển trách Bí thư huyện ủy An Dương

Hải Phòng: Khiển trách Bí thư huyện ủy An Dương

Bí thư Huyện ủy An Dương bị khiển trách vì vụ cả nhà làm quan

Bí thư Huyện ủy An Dương bị khiển trách vì vụ cả nhà làm quan

Bí thư Huyện ủy bị kỷ luật vì vụ 'cả nhà làm quan'

Bí thư Huyện ủy bị kỷ luật vì vụ 'cả nhà làm quan'

'Cả nhà làm quan' ở Hải Phòng: Kỷ luật Bí thư Huyện ủy An Dương

'Cả nhà làm quan' ở Hải Phòng: Kỷ luật Bí thư Huyện ủy An Dương

Hải Phòng: Một loạt cán bộ chủ chốt cấp huyện bị kỷ luật

Hải Phòng: Một loạt cán bộ chủ chốt cấp huyện bị kỷ luật

Hải Phòng: Khiển trách Bí thư huyện ủy An Dương

Hải Phòng: Khiển trách Bí thư huyện ủy An Dương

'Cả nhà làm quan' ở Hải Phòng: Kỷ luật Bí thư Huyện ủy và 3 cán bộ

'Cả nhà làm quan' ở Hải Phòng: Kỷ luật Bí thư Huyện ủy và 3 cán bộ