Bắc Giang: Liên tiếp xảy ra án mạng vì mâu thuẫn, 2 người tử vong

Bắc Giang: Liên tiếp xảy ra án mạng vì mâu thuẫn, 2 người tử vong

Bắc Giang: Điều tra vụ giết người vì không đòi được đồ đã cho mượn

Bắc Giang: Điều tra vụ giết người vì không đòi được đồ đã cho mượn

Bắc Giang: Án mạng vì mượn đồ không trả?

Bắc Giang: Án mạng vì mượn đồ không trả?

Mâu thuẫn, 'ma men' đập đầu đối phương xuống đường đến chết

Mâu thuẫn, 'ma men' đập đầu đối phương xuống đường đến chết

Chân dung gã đàn ông nhậu say đánh chết hàng xóm vì mượn đồ không trả

Chân dung gã đàn ông nhậu say đánh chết hàng xóm vì mượn đồ không trả

Mượn đồ không trả, người đàn ông bị hàng xóm đánh chết

Mượn đồ không trả, người đàn ông bị hàng xóm đánh chết

Bắc Giang: Người đàn ông ra tay sát hại hàng xóm vì mượn đồ không trả

Bắc Giang: Người đàn ông ra tay sát hại hàng xóm vì mượn đồ không trả