Xe khách va chạm với xe máy, 2 người tử vong tại chỗ

Xe khách va chạm với xe máy, 2 người tử vong tại chỗ

Xe khách mất lái tông 2 người tử vong tại chỗ

Xe khách mất lái tông 2 người tử vong tại chỗ

Va chạm xe khách, hai người tử vong tại chỗ

Va chạm xe khách, hai người tử vong tại chỗ

Ô tô khách tông liền 2 xe máy, 2 người chết tại chỗ ở Đắk Nông

Ô tô khách tông liền 2 xe máy, 2 người chết tại chỗ ở Đắk Nông

Va chạm xe khách và xe máy, hai người tử vong

Va chạm xe khách và xe máy, hai người tử vong

Tai nạn xe khách ở Đắk Nông, hai người tử vong tại chỗ

Tai nạn xe khách ở Đắk Nông, hai người tử vong tại chỗ

Sập giàn giáo công trình trung tâm thương mại, 2 công nhân bị thương

Sập giàn giáo công trình trung tâm thương mại, 2 công nhân bị thương

Rơi từ độ cao 30 mét, 2 công nhân bị thương

Sập giàn giáo cao 30m, hai công nhân may mắn thoát chết

Sập giàn giáo cao 30m, hai công nhân may mắn thoát chết

Hai công nhân rơi từ độ cao 30 mét

Hai công nhân rơi từ độ cao 30 mét

Rơi từ giàn giáo cao 30m xuống đất, hai công nhân thoát chết thần kỳ

Rơi từ giàn giáo cao 30m xuống đất, hai công nhân thoát chết thần kỳ

Sập giàn giáo, 2 công nhân rơi từ độ cao 30m xuống đất bất tỉnh

Sập giàn giáo, 2 công nhân rơi từ độ cao 30m xuống đất bất tỉnh

Hai công nhân rơi từ giàn giáo cao 30 mét thoát chết thần kỳ

Hai công nhân rơi từ giàn giáo cao 30 mét thoát chết thần kỳ

Bình Phước: 2 người cùng rơi từ độ cao 30 mét xuống đất

Bình Phước: 2 người cùng rơi từ độ cao 30 mét xuống đất

Sập giàn giáo tại dự án Trung tâm thương mại Sơn Phát Plaza

Sập giàn giáo tại dự án Trung tâm thương mại Sơn Phát Plaza

Hai công nhân rơi từ độ cao trên 30 mét xuống đất thoát chết thần kỳ

Hai công nhân rơi từ độ cao trên 30 mét xuống đất thoát chết thần kỳ