Đối tượng đánh CSGT dương tính với ma túy

Đối tượng đánh CSGT dương tính với ma túy

Điều khiển phương tiện vi phạm giao thông nhưng đối tượng không chấp hành còn đánh một chiến sĩ cảnh sát...
Đánh trung úy công an Hải Phòng: Hành xử vô pháp, án nào đợi?

Đánh trung úy công an Hải Phòng: Hành xử vô pháp, án nào đợi?

Trung úy bị người vi phạm giao thông đấm vào mặt

Trung úy bị người vi phạm giao thông đấm vào mặt

Khống chế 'con nghiện' tấn công CSGT đang làm nhiệm vụ

Khống chế 'con nghiện' tấn công CSGT đang làm nhiệm vụ

Bị tạm giữ phương tiện, nam thanh niên hung hãn đấm chảy máu mũi trung úy cảnh sát

Bị tạm giữ phương tiện, nam thanh niên hung hãn đấm chảy máu mũi trung úy cảnh sát

Có sử dụng ma túy, nam thanh niên hành hung người thi hành công vụ

Có sử dụng ma túy, nam thanh niên hành hung người thi hành công vụ

Nam thanh niên Hải Phòng đấm trung úy công an chảy máu mũi vì bị thu giữ phương tiện

Nam thanh niên Hải Phòng đấm trung úy công an chảy máu mũi vì bị thu giữ phương tiện

Thanh niên vi phạm giao thông, đấm trung úy công an chảy máu mũi: Dương tính với ma túy

Thanh niên vi phạm giao thông, đấm trung úy công an chảy máu mũi: Dương tính với ma túy

Vi phạm giao thông còn đấm trung úy công an Hải Phòng

Vi phạm giao thông còn đấm trung úy công an Hải Phòng

Thanh niên dương tính với ma túy bất ngờ đấm vào mặt trung úy công an

Thanh niên dương tính với ma túy bất ngờ đấm vào mặt trung úy công an

Tài xế vi phạm giao thông đấm công an chảy máu mũi dương tính với ma túy

Tài xế vi phạm giao thông đấm công an chảy máu mũi dương tính với ma túy

Bị kiểm tra giấy tờ, gã trai ở Hải Phòng đấm gãy mũi CSGT

Bị kiểm tra giấy tờ, gã trai ở Hải Phòng đấm gãy mũi CSGT

Vi phạm giao thông còn đấm chảy máu mũi trung úy công an

Vi phạm giao thông còn đấm chảy máu mũi trung úy công an

Vi phạm giao thông, thanh niên đấm chảy máu mũi cảnh sát ở Hải Phòng

Vi phạm giao thông, thanh niên đấm chảy máu mũi cảnh sát ở Hải Phòng

Hải Phòng: Lái xe hành hung trung úy công an có biểu hiện dương tính với ma túy

Hải Phòng: Lái xe hành hung trung úy công an có biểu hiện dương tính với ma túy

Trung úy cảnh sát bị nam thanh niên vi phạm giao thông đấm vào mặt

Trung úy cảnh sát bị nam thanh niên vi phạm giao thông đấm vào mặt

Thanh niên dương tính ma túy, tấn công cảnh sát ở Hải Phòng

Thanh niên dương tính ma túy, tấn công cảnh sát ở Hải Phòng

Nam thanh niên hung hãn đấm chảy máu mũi Trung úy cảnh sát dương tính với ma túy

Nam thanh niên hung hãn đấm chảy máu mũi Trung úy cảnh sát dương tính với ma túy