Standard Chartered cung cấp 2,7 triệu USD hỗ trợ May Bắc Giang LGG sản xuất khẩu trang

Standard Chartered cung cấp 2,7 triệu USD hỗ trợ May Bắc Giang LGG sản xuất khẩu trang

Công ty cổ phần tổng công ty May Bắc Giang (May Bắc Giang LGG) vừa nhận khoản tín dụng 63 tỉ đồng từ...
Standard Chartered cung cấp 2,7 triệu USD hỗ trợ May Bắc Giang LGG

Standard Chartered cung cấp 2,7 triệu USD hỗ trợ May Bắc Giang LGG

Nhiều ngân hàng ngoại rót vốn vào doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam

Nhiều ngân hàng ngoại rót vốn vào doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam

Thêm vốn sản xuất khẩu trang, May Bắc Giang LGG nhận khoản vay ưu đãi từ ngân hàng

Thêm vốn sản xuất khẩu trang, May Bắc Giang LGG nhận khoản vay ưu đãi từ ngân hàng

Standard Chartered cung cấp khoản tín dụng 63 tỷ đồng cho May Bắc Giang LGG

Standard Chartered cung cấp khoản tín dụng 63 tỷ đồng cho May Bắc Giang LGG

Nhiều ngân hàng nước ngoài rót vốn đầu tư vào Việt Nam

Nhiều ngân hàng nước ngoài rót vốn đầu tư vào Việt Nam

Ai tiên phong lấp hồ Đại Lải?

Ai tiên phong lấp hồ Đại Lải?

Những bê bối trong vụ chuyển nhượng dự án sân golf, lấp hồ Đại Lải

Những bê bối trong vụ chuyển nhượng dự án sân golf, lấp hồ Đại Lải

Vĩnh Phúc: Doanh nghiệp 'bức tử' hồ Đại Lải

Vĩnh Phúc: Doanh nghiệp 'bức tử' hồ Đại Lải

Ngang nhiên bạt đồi, lấp hồ Đại Lải làm khu biệt thự nghỉ dưỡng

Ngang nhiên bạt đồi, lấp hồ Đại Lải làm khu biệt thự nghỉ dưỡng

CEO May Bắc Giang LGG: Tự hào nhất về công ty ở chính sách hướng đến người lao động

CEO May Bắc Giang LGG: Tự hào nhất về công ty ở chính sách hướng đến người lao động

Bị chiếm đất, gia đình liệt sĩ kêu cứu

Bị chiếm đất, gia đình liệt sĩ kêu cứu