Cụ bà hiến đất, góp tiền tỷ làm đường

Cụ bà hiến đất, góp tiền tỷ làm đường

Thấy một bà cụ đã gần 90 tuổi tiên phong hiến đất, lại đem hết tiền dành dụm ra hỗ trợ, bà con xóm 2 ai nấy...