Chủ đầu tư dự án New City 'tuyên bố' cắt điện, nước của cư dân

Chủ đầu tư dự án New City 'tuyên bố' cắt điện, nước của cư dân

Thuận Việt quyết thu hồi căn hộ của cư dân New City, chính quyền nói gì?

Thuận Việt quyết thu hồi căn hộ của cư dân New City, chính quyền nói gì?

Cư dân New City kêu cứu: Chính quyền vào cuộc quyết liệt

Cư dân New City kêu cứu: Chính quyền vào cuộc quyết liệt

Thuận Việt thông báo niêm phong căn hộ New City Thủ Thiêm của khách

Thuận Việt thông báo niêm phong căn hộ New City Thủ Thiêm của khách

Cư dân New City kêu cứu: Thuận Việt 'bêu tên' khách vi phạm có đúng?

Cư dân New City kêu cứu: Thuận Việt 'bêu tên' khách vi phạm có đúng?

Cư dân New City kêu cứu: Chủ đầu tư Thuận Việt nói gì?

Cư dân New City kêu cứu: Chủ đầu tư Thuận Việt nói gì?

Thuận Việt quyết thu hồi căn hộ của cư dân New City: Chính quyền nói gì?

Thuận Việt quyết thu hồi căn hộ của cư dân New City: Chính quyền nói gì?

Cư dân New City kêu cứu: Chính quyền vào cuộc

Cư dân New City kêu cứu: Chính quyền vào cuộc

Cư dân New City kêu cứu: Thuận Việt 'bêu tên' khách hàng vi phạm

Cư dân New City kêu cứu: Thuận Việt 'bêu tên' khách hàng vi phạm

Cư dân New City không trả đủ tiền sẽ bị Thuận Việt đuổi khỏi nhà?

Cư dân New City không trả đủ tiền sẽ bị Thuận Việt đuổi khỏi nhà?

Thuận Việt dọa đuổi cư dân New City ra khỏi nhà vì không vay tiền ngân hàng

Thuận Việt dọa đuổi cư dân New City ra khỏi nhà vì không vay tiền ngân hàng

Cư dân New City Thủ Thiêm kêu cứu vì chủ đầu tư dọa đuổi ra đường

Cư dân New City Thủ Thiêm kêu cứu vì chủ đầu tư dọa đuổi ra đường

Cư dân New City có nguy cơ đón Tết …không điện, không nước, lấy lại nhà?

Cư dân New City có nguy cơ đón Tết …không điện, không nước, lấy lại nhà?

Thỏa thuận đảm bảo mua căn hộ có dấu hiệu vô hiệu!

Thỏa thuận đảm bảo mua căn hộ có dấu hiệu vô hiệu!