Để rừng tan hoang, 4 cán bộ công ty lâm nghiệp bị bắt

Để rừng tan hoang, 4 cán bộ công ty lâm nghiệp bị bắt

Rừng bị phá quy mô lớn, 4 cán bộ Công ty lâm nghiệp bị bắt giam

Rừng bị phá quy mô lớn, 4 cán bộ Công ty lâm nghiệp bị bắt giam

Đắk Lắk: Bắt 4 cán bộ công ty lâm nghiệp vì để mất rừng

Đắk Lắk: Bắt 4 cán bộ công ty lâm nghiệp vì để mất rừng

Đắk Lắk: Để xảy ra phá rừng quy mô lớn, 4 cán bộ công ty lâm nghiệp bị bắt

Đắk Lắk: Để xảy ra phá rừng quy mô lớn, 4 cán bộ công ty lâm nghiệp bị bắt

Đắk Lắk: Khởi tố bắt tạm giam 3 cán bộ thuộc Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp huyện Ea Kar

Đắk Lắk: Khởi tố bắt tạm giam 3 cán bộ thuộc Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp huyện Ea Kar

Khởi tố bốn cán bộ Công ty lâm nghiệp Ea Kar liên quan vụ phá rừng quy mô lớn

Khởi tố bốn cán bộ Công ty lâm nghiệp Ea Kar liên quan vụ phá rừng quy mô lớn

Phê chuẩn khởi tố, bắt tạm giam 4 cán bộ công ty lâm nghiệp Ea Kar

Bắt tạm giam 4 cán bộ liên quan vụ phá rừng quy mô lớn ở Đắk Lắk

Vụ điều công an khác địa bàn bắt gỗ lậu: Khởi tố 4 cán bộ bảo vệ rừng

Liên quan đến vụ phá rừng quy mô lớn, 3 cán bộ công ty lâm nghiệp bị bắt giam