Thiếu niên 13 tuổi đâm người trọng thương khi đi giật đồ cúng cô hồn

Thiếu niên 13 tuổi đâm người trọng thương khi đi giật đồ cúng cô hồn

Điều tra vụ thiếu niên 13 tuổi đâm người trọng thương

Điều tra vụ thiếu niên 13 tuổi đâm người trọng thương

Giật đồ cúng cô hồn rồi đâm con chủ nhà thủng khí quản

Giật đồ cúng cô hồn rồi đâm con chủ nhà thủng khí quản

Điều tra vụ 'cô hồn sống' đâm trọng thương con chủ nhà lúc cúng lễ

Điều tra vụ 'cô hồn sống' đâm trọng thương con chủ nhà lúc cúng lễ

Thiếu niên bị đâm khi canh mâm cúng cô hồn cho gia đình

Thiếu niên bị đâm khi canh mâm cúng cô hồn cho gia đình

Đi giật cô hồn còn đâm con chủ nhà đứt khí quản nguy kịch

Đi giật cô hồn còn đâm con chủ nhà đứt khí quản nguy kịch

'Hiệp sĩ đường phố' Trần Văn Hoàng khóc trên giường hồi sức

'Hiệp sĩ đường phố' Trần Văn Hoàng khóc trên giường hồi sức