Ẩu đả trên tàu cá, một ngư dân rơi xuống biển mất tích

Ẩu đả trên tàu cá, một ngư dân rơi xuống biển mất tích

Ẩu đả trên tàu cá, một ngư dân rơi xuống biển mất tích

Ẩu đả trên tàu cá, một ngư dân rơi xuống biển mất tích

Cà Mau: Một thuyền viên bị đánh rơi xuống biển

Cà Mau: Một thuyền viên bị đánh rơi xuống biển

Đánh nhau trên tàu, một thuyền viên rơi xuống biển mất tích

Đánh nhau trên tàu, một thuyền viên rơi xuống biển mất tích

Một thuyền viên bị bạn tàu đánh rơi xuống biển mất tích

Một thuyền viên bị bạn tàu đánh rơi xuống biển mất tích

Đánh nhau trên tàu, một ngư dân rơi xuống biển mất tích

Đánh nhau trên tàu, một ngư dân rơi xuống biển mất tích

Tìm kiếm thuyền viên rơi xuống biển mất tích sau vụ đánh nhau

Tìm kiếm thuyền viên rơi xuống biển mất tích sau vụ đánh nhau

Đánh nhau, một ngư phủ bị rơi xuống biển mất tích ở Cà Mau

Đánh nhau, một ngư phủ bị rơi xuống biển mất tích ở Cà Mau

Đánh nhau trên tàu cá, một ngư dân mất tích khi rơi xuống biển

Đánh nhau trên tàu cá, một ngư dân mất tích khi rơi xuống biển

Đánh nhau trên biển, một ngư phủ mất tích

Đánh nhau trên biển, một ngư phủ mất tích