Gần 180 năm tù cho các bị cáo giả danh người Công ty xổ số lừa đảo

Gần 180 năm tù cho các bị cáo giả danh người Công ty xổ số lừa đảo

Với thủ đoạn, cho biết trước kết quả xổ số, rồi đặt số để đánh sập các thầu đề, các bị cáo đã lãnh tổng mức...
179 năm tù cho nhóm 'giả danh' công ty xổ số chiếm đoạt gần 18 tỷ

179 năm tù cho nhóm 'giả danh' công ty xổ số chiếm đoạt gần 18 tỷ

Mạo danh lãnh đạo của Công ty Xổ số Miền Bắc để lừa đảo

Mạo danh lãnh đạo của Công ty Xổ số Miền Bắc để lừa đảo

Nhóm 'giả danh' Công ty XSKT miền Bắc chiếm đoạt gần 18 tỷ đồng hầu tòa

Nhóm 'giả danh' Công ty XSKT miền Bắc chiếm đoạt gần 18 tỷ đồng hầu tòa

Truy tố nhóm giả danh Công ty xổ số lừa đảo hơn 20 tỷ đồng

Truy tố nhóm giả danh Công ty xổ số lừa đảo hơn 20 tỷ đồng

Giả danh lãnh đạo công ty xổ số lừa đảo hơn 20 tỉ đồng

Giả danh lãnh đạo công ty xổ số lừa đảo hơn 20 tỉ đồng

Đề nghị truy tố nhóm giả lãnh đạo công ty xổ số để lừa đảo