Lai lịch nhân vật trẻ tuổi khiến Tào Tháo cũng không dám tranh hùng

Lai lịch nhân vật trẻ tuổi khiến Tào Tháo cũng không dám tranh hùng

Vào cuối thời Đông Hán, thiên hạ đại loạn, quần hùng nổi lên, quân phiệt hỗn chiến, Tôn Sách cũng nhân cơ...
Tam quốc diễn nghĩa: Lưu Bị đại nạn không chết gặp được quý nhân

Tam quốc diễn nghĩa: Lưu Bị đại nạn không chết gặp được quý nhân

Nếu Gia Cát Lượng không rời núi, thế chân vạc thời Tam quốc liệu có thể hình thành hay không?

Nếu Gia Cát Lượng không rời núi, thế chân vạc thời Tam quốc liệu có thể hình thành hay không?

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Những danh tướng tài ba như 'cá gặp nước' sau khi đổi chủ

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Những danh tướng tài ba như 'cá gặp nước' sau khi đổi chủ

Miệng nói Tuân Du 'ngu không ai bằng', tại sao Tào Tháo vẫn chọn ông ta làm mưu sĩ cho mình?

Miệng nói Tuân Du 'ngu không ai bằng', tại sao Tào Tháo vẫn chọn ông ta làm mưu sĩ cho mình?

Đây là người nhắc tới 'tam phân thiên hạ' còn sớm hơn cả Gia Cát Lượng, nhưng lại kém nổi tiếng nhất trong 'lứa đồng nghiệp' cùng thời

Đây là người nhắc tới 'tam phân thiên hạ' còn sớm hơn cả Gia Cát Lượng, nhưng lại kém nổi tiếng nhất trong 'lứa đồng nghiệp' cùng thời

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Nhân vật bị gọi là 'Thường bại tướng quân', đánh trận nào thua trận nấy nhưng lại hay giết được tướng địch

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Nhân vật bị gọi là 'Thường bại tướng quân', đánh trận nào thua trận nấy nhưng lại hay giết được tướng địch

Không phải Lã Bố đây mới là người được ví sánh ngang Hạng Vũ

Lưu Bị - Vị 'lãnh tụ kiểu mẫu' Khổng Minh luôn tôn sùng, phò tá

Lưu Bị - Vị 'lãnh tụ kiểu mẫu' Khổng Minh luôn tôn sùng, phò tá

Tào Tháo - Gian hùng khó qua ải mỹ nhân

Tào Tháo - Gian hùng khó qua ải mỹ nhân

Mãnh tướng Tam Quốc: Cung thủ siêu phàm Hoàng Trung

Mãnh tướng Tam Quốc: Cung thủ siêu phàm Hoàng Trung

Tam quốc diễn nghĩa: Hoàng Trung liên tục thua trận mất nhiều trại khiến Lưu Bị lo lắng, vì sao Gia Cát Lượng vẫn bình thản?

Tam quốc diễn nghĩa: Hoàng Trung liên tục thua trận mất nhiều trại khiến Lưu Bị lo lắng, vì sao Gia Cát Lượng vẫn bình thản?

Thần đồng 17 tuổi khiến Tào Tháo sợ nhất trong Tam quốc

Thần đồng 17 tuổi khiến Tào Tháo sợ nhất trong Tam quốc

Tam Quốc: Tào Tháo bỏ lỡ đến hai cơ hội thống nhất thiên hạ, một lần vì quá vội vàng, một lần vì quá bảo thủ

Tam Quốc: Tào Tháo bỏ lỡ đến hai cơ hội thống nhất thiên hạ, một lần vì quá vội vàng, một lần vì quá bảo thủ

Trương Phi cả đời không dám quyết chiến với mãnh tướng nào?

Trương Phi cả đời không dám quyết chiến với mãnh tướng nào?

Tam quốc diễn nghĩa: Làm việc này khi mới 9 tuổi, Tôn Quyền đã khiến nhiều người kinh ngạc

Tam quốc diễn nghĩa: Làm việc này khi mới 9 tuổi, Tôn Quyền đã khiến nhiều người kinh ngạc

Đằng sau người đàn ông thành công là người phụ nữ ưu tú

Đằng sau người đàn ông thành công là người phụ nữ ưu tú

Số phận và con đường binh nghiệp của thủ lĩnh khét tiếng thời đầu Tam Quốc

Số phận và con đường binh nghiệp của thủ lĩnh khét tiếng thời đầu Tam Quốc

Tam quốc diễn nghĩa: Những vị quân sư ngang tài Gia Cát Lượng dưới trướng Lưu Bị ít người biết

Tam quốc diễn nghĩa: Những vị quân sư ngang tài Gia Cát Lượng dưới trướng Lưu Bị ít người biết

Tam quốc diễn nghĩa: Những nhân vật tuyệt gian, tuyệt trí và tuyệt nhân là những ai?

Tam quốc diễn nghĩa: Những nhân vật tuyệt gian, tuyệt trí và tuyệt nhân là những ai?

Tôn Kiên - 'Viên gạch lịch sử' của nhà Đông Ngô thời Tam Quốc

Tôn Kiên - 'Viên gạch lịch sử' của nhà Đông Ngô thời Tam Quốc

Tam quốc diễn nghĩa: Thực hư thần tích Lưu Bị phi ngựa qua suối Đàn Khê

Tam quốc diễn nghĩa: Chân dung cao thủ dùng thương giỏi nhất miền Bắc Trung Quốc thời đầu Tam quốc

Tam quốc diễn nghĩa: Chân dung cao thủ dùng thương giỏi nhất miền Bắc Trung Quốc thời đầu Tam quốc

Tam quốc diễn nghĩa: Không phải Xích Bích đây mới là chiến lược là nền tảng của thế chân vạc thời Tam quốc

Tam quốc diễn nghĩa: Không phải Xích Bích đây mới là chiến lược là nền tảng của thế chân vạc thời Tam quốc

Tam quốc diễn nghĩa: Không phải Xích Bích đây mới là trận chiến ám ảnh Tào Tháo suốt đời

Tam quốc diễn nghĩa: Không phải Xích Bích đây mới là trận chiến ám ảnh Tào Tháo suốt đời

Tam quốc diễn nghĩa: Sự thật việc lão tướng Hoàng Trung quy hàng Lưu Bị

Tam quốc diễn nghĩa: Sự thật việc lão tướng Hoàng Trung quy hàng Lưu Bị

Tam quốc diễn nghĩa: Mưu sĩ được Tôn Quyền ca ngợi, Khổng Minh tự thẹn không bằng

Tam quốc diễn nghĩa: Mưu sĩ được Tôn Quyền ca ngợi, Khổng Minh tự thẹn không bằng

Hé lộ thần đồng 17 tuổi khiến Tào Tháo sợ hơn Lưu Bị, Tôn Quyền

Hé lộ thần đồng 17 tuổi khiến Tào Tháo sợ hơn Lưu Bị, Tôn Quyền

Tam quốc diễn nghĩa: Cao nhân dưới trướng Tào Tháo dự đoán chính xác cái chết của mãnh hổ giang đông Tôn Sách

Tam quốc diễn nghĩa: Cao nhân dưới trướng Tào Tháo dự đoán chính xác cái chết của mãnh hổ giang đông Tôn Sách

Tam quốc diễn nghĩa: Chính sách đơn giản nhưng lại góp phần quan trọng giúp Tào Tháo tạo bá nghiệp

Tam quốc diễn nghĩa: Chính sách đơn giản nhưng lại góp phần quan trọng giúp Tào Tháo tạo bá nghiệp

Tam quốc diễn nghĩa: 6 quân sư, tướng lĩnh tài ba này không mất sớm, lịch sử có thể sẽ đi theo một hướng khác

Tam quốc diễn nghĩa: 6 quân sư, tướng lĩnh tài ba này không mất sớm, lịch sử có thể sẽ đi theo một hướng khác

Tam quốc diễn nghĩa: Sự thật về cái chết của hào kiệt vượt mặt Tào Tháo, khiến Đổng Trác kinh hồn khiếp vía

Tam quốc diễn nghĩa: Sự thật về cái chết của hào kiệt vượt mặt Tào Tháo, khiến Đổng Trác kinh hồn khiếp vía

Tam quốc diễn nghĩa: Những chiến mã nổi tiếng thời Tam quốc - cái tên nói lên tất cả

Tam quốc diễn nghĩa: Những chiến mã nổi tiếng thời Tam quốc - cái tên nói lên tất cả

Tam quốc diễn nghĩa: Chỉ bởi một chữ này, Tào Tháo muôn đời xếp sau Lưu Bị

Tam quốc diễn nghĩa: Chỉ bởi một chữ này, Tào Tháo muôn đời xếp sau Lưu Bị

Tam quốc diễn nghĩa: Lập nghiệp học Lưu Bị, quản nghiệp học Tào Tháo, giữ nghiệp học Tôn Quyền

Tam quốc diễn nghĩa: Lập nghiệp học Lưu Bị, quản nghiệp học Tào Tháo, giữ nghiệp học Tôn Quyền

Tam quốc diễn nghĩa: 7 Thần tích mà phàm nhân không thể thực hiện được

Tam quốc diễn nghĩa: 7 Thần tích mà phàm nhân không thể thực hiện được

Vì sao Lưu Bị bị chê bai không đáng mặt anh hùng?

Vì sao Lưu Bị bị chê bai không đáng mặt anh hùng?

Quân sư lỗi lạc của Tào Tháo là ai?

Quân sư lỗi lạc của Tào Tháo là ai?

Tam quốc diễn nghĩa: Báu vật thời Tam quốc khiến chư hầu thèm khát

Tam quốc diễn nghĩa: Báu vật thời Tam quốc khiến chư hầu thèm khát

10 điều hối tiếc lớn nhất trong đời Khổng Minh

10 điều hối tiếc lớn nhất trong đời Khổng Minh

Vì sao Tào Tháo thất bại ê chề khi mời Gia Cát Lượng?

Vì sao Tào Tháo thất bại ê chề khi mời Gia Cát Lượng?

Tam quốc diễn nghĩa: Chuyện ít biết, Lưu Bị thoát chết tại nơi Hạng Vũ từng tiêu diệt 30 vạn quân Tần

Tam quốc diễn nghĩa: Chuyện ít biết, Lưu Bị thoát chết tại nơi Hạng Vũ từng tiêu diệt 30 vạn quân Tần

Vì sao Tào Tháo cả đời yêu quý hiền tài lại không chiêu mộ Gia Cát Lượng

Vì sao Tào Tháo cả đời yêu quý hiền tài lại không chiêu mộ Gia Cát Lượng

Tào Tháo - 'Anh hùng' khó qua ải mỹ nhân

Tào Tháo - 'Anh hùng' khó qua ải mỹ nhân

Tam quốc diễn nghĩa: Chuyện ít biết, Lưu Bị thoát chết tại nơi Hạng Vũ từng tiêu diệt 30 vạn quân Tần