Quản lý thuế thương mại điện tử: Cần cơ chế giám sát luồng tiền

Quản lý thuế thương mại điện tử: Cần cơ chế giám sát luồng tiền

Quy rõ trách nhiệm phối hợp để quản lý thuế thương mại điện tử

Quy rõ trách nhiệm phối hợp để quản lý thuế thương mại điện tử

Lãnh đạo ngành thuế nêu giải pháp chống thất thu thuế thời kinh tế số

Lãnh đạo ngành thuế nêu giải pháp chống thất thu thuế thời kinh tế số

Kinh tế số: Thách thức lớn đối với công tác quản lý thuế

Kinh tế số: Thách thức lớn đối với công tác quản lý thuế

Giải pháp chống thất thu thuế thời kinh tế số

Giải pháp chống thất thu thuế thời kinh tế số

Quản lý thuế thương mại điện tử: Rà soát từ cá nhân nhỏ lẻ đến tổ chức cung cấp dịch vụ

Quản lý thuế thương mại điện tử: Rà soát từ cá nhân nhỏ lẻ đến tổ chức cung cấp dịch vụ

Giải pháp nào quản lý thuế trong nền kinh tế số?

Giải pháp nào quản lý thuế trong nền kinh tế số?

Nhiều người được nhận tiền 'khủng' nhưng không thể thu được thuế

Nhiều người được nhận tiền 'khủng' nhưng không thể thu được thuế

Thách thức quản lý thuế trong nền kinh tế số

Thách thức quản lý thuế trong nền kinh tế số

Chính sách thuế không được bóp nghẹt sự phát triển của thương mại điện tử

Chính sách thuế không được bóp nghẹt sự phát triển của thương mại điện tử

Đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với mỹ phẩm, điện thoại là quay về với 'tư duy bao cấp'

Đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với mỹ phẩm, điện thoại là quay về với 'tư duy bao cấp'

Làm sao thu thuế nhà thầu với các giao dịch trên Google, Facebook, Youtube?

Làm sao thu thuế nhà thầu với các giao dịch trên Google, Facebook, Youtube?

'Nhiều cá nhân thu nhập hàng chục tỷ đồng mỗi năm từ mạng xã hội'

'Nhiều cá nhân thu nhập hàng chục tỷ đồng mỗi năm từ mạng xã hội'

Thu thuế thương mại điện tử: Vướng nhiều mặt

Thu thuế thương mại điện tử: Vướng nhiều mặt

Thương mại điện tử: Nhà cung cấp ở nước ngoài phải đăng ký, khai và nộp thuế tại Việt Nam

Thương mại điện tử: Nhà cung cấp ở nước ngoài phải đăng ký, khai và nộp thuế tại Việt Nam

Xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung để quản lý thuế thương mại điện tử

Xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung để quản lý thuế thương mại điện tử

Giải pháp nào quản lý thuế trong nền kinh tế số?

Giải pháp nào quản lý thuế trong nền kinh tế số?

Quản lý thuế với hoạt động thương mại điện tử

Quản lý thuế với hoạt động thương mại điện tử

Khá 'bảnh' thu nhập khủng nhờ Youtube: Đau đầu quản lý luồng tiền của các triệu phú online

Khá 'bảnh' thu nhập khủng nhờ Youtube: Đau đầu quản lý luồng tiền của các triệu phú online

Hoàn thành áp dụng hóa đơn điện tử tại Hà Nội, TP.HCM trong năm 2019

Hoàn thành áp dụng hóa đơn điện tử tại Hà Nội, TP.HCM trong năm 2019

Bộ Tài chính bỏ đề xuất ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản cho cơ quan thuế

Bộ Tài chính bỏ đề xuất ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản cho cơ quan thuế

Cơ quan thuế tiếp cận tài khoản ngân hàng: Lo lộ bí mật của người nộp thuế

Cơ quan thuế tiếp cận tài khoản ngân hàng: Lo lộ bí mật của người nộp thuế

Dạy nghề tại ruộng: Cách làm hay và hiệu quả

Dạy nghề tại ruộng: Cách làm hay và hiệu quả

Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi): Cho phép đại lý thuế cung cấp dịch vụ kế toán

Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi): Cho phép đại lý thuế cung cấp dịch vụ kế toán

Tránh lạm quyền tiếp cận thông tin người nộp thuế

Tránh lạm quyền tiếp cận thông tin người nộp thuế

Ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản cho ngành thuế: Làm sao để hài hòa lợi ích?

Ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản cho ngành thuế: Làm sao để hài hòa lợi ích?

Dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi): Cung cấp tài khoản ngân hàng là giảm thủ tục hành chính

Dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi): Cung cấp tài khoản ngân hàng là giảm thủ tục hành chính

Đề xuất ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản cho thuế: 'Không phù hợp, có thể xảy ra lạm quyền?'

Đề xuất ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản cho thuế: 'Không phù hợp, có thể xảy ra lạm quyền?'

Vẫn tranh luận việc cung cấp tài khoản người nộp thuế

Vẫn tranh luận việc cung cấp tài khoản người nộp thuế

Tạo thuận lợi cho cơ quan thanh tra, kiểm toán hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, không chồng chéo

Tạo thuận lợi cho cơ quan thanh tra, kiểm toán hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, không chồng chéo

Ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản cho thuế: Lo lộ thông tin người dùng?

Ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản cho thuế: Lo lộ thông tin người dùng?

Hoàn thiện các quy định quản lý thuế đối với kinh doanh thương mại điện tử, chống chuyển giá

Hoàn thiện các quy định quản lý thuế đối với kinh doanh thương mại điện tử, chống chuyển giá

Ngân hàng cung cấp tài khoản cho cơ quan thuế: Chưa lần nào ảnh hưởng bảo mật khách hàng?

Ngân hàng cung cấp tài khoản cho cơ quan thuế: Chưa lần nào ảnh hưởng bảo mật khách hàng?

Ngành thuế lên tiếng việc 'đòi ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản sẽ vi phạm luật'

Ngành thuế lên tiếng việc 'đòi ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản sẽ vi phạm luật'

Ngành thuế sẽ tiếp tục nghiên cứu việc phân cấp xử lý xóa nợ cho doanh nghiệp

Ngành thuế sẽ tiếp tục nghiên cứu việc phân cấp xử lý xóa nợ cho doanh nghiệp

Tạo thuận lợi cho cơ quan thanh tra, kiểm toán hoạt động theo đúng quy định của pháp luật

Tạo thuận lợi cho cơ quan thanh tra, kiểm toán hoạt động theo đúng quy định của pháp luật

Dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi): Thanh tra, Kiểm toán làm gì trong lĩnh vực thuế?

Dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi): Thanh tra, Kiểm toán làm gì trong lĩnh vực thuế?

Tiếp tục hoàn thiện Luật Quản lý thuế để phù hợp với thực tế

Tiếp tục hoàn thiện Luật Quản lý thuế để phù hợp với thực tế

Tổng cục Thuế 'giãi bày' về những quy định gây tranh cãi trong dự án Luật Quản lý thuế

Tổng cục Thuế 'giãi bày' về những quy định gây tranh cãi trong dự án Luật Quản lý thuế

Tạo thuận lợi cho cơ quan thanh tra, kiểm toán hoạt động theo đúng quy định của pháp luật

Tạo thuận lợi cho cơ quan thanh tra, kiểm toán hoạt động theo đúng quy định của pháp luật

'Luật Quản lý thuế 'đẩy' Kiểm toán Nhà nước ra ngoài': Tổng cục Thuế nói gì?

'Luật Quản lý thuế 'đẩy' Kiểm toán Nhà nước ra ngoài': Tổng cục Thuế nói gì?

Tiếp tục nghiên cứu thẩm quyền xóa nợ thuế

Tiếp tục nghiên cứu thẩm quyền xóa nợ thuế

Hoàn thiện Luật Quản lý thuế (sửa đổi) phù hợp với thực tế

Hoàn thiện Luật Quản lý thuế (sửa đổi) phù hợp với thực tế

Tổng cục Thuế phản hồi việc Tổng Kiểm toán Hồ Đức Phớc nói thất thu thuế 94%

Tổng cục Thuế phản hồi việc Tổng Kiểm toán Hồ Đức Phớc nói thất thu thuế 94%

Luật Quản lý thuế (sửa đổi): Cung cấp số tài khoản ngân hàng để công tác quản lý thuế tốt hơn

Luật Quản lý thuế (sửa đổi): Cung cấp số tài khoản ngân hàng để công tác quản lý thuế tốt hơn

Cải cách thủ tục hành chính trong giải quyết hoàn thuế

Cải cách thủ tục hành chính trong giải quyết hoàn thuế

Ngân hàng phải cấp thông tin tài khoản khách hàng cho ngành Thuế trong trường hợp nào?

Ngân hàng phải cấp thông tin tài khoản khách hàng cho ngành Thuế trong trường hợp nào?

Ngân hàng phải cấp thông tin tài khoản khách hàng cho ngành Thuế?

Ngân hàng phải cấp thông tin tài khoản khách hàng cho ngành Thuế?

Áp dụng hóa đơn điện tử để tránh thất thu thuế

Áp dụng hóa đơn điện tử để tránh thất thu thuế

Hóa đơn điện tử hạn chế nạn né thuế

Hóa đơn điện tử hạn chế nạn né thuế

Chính thức chuyển hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử từ ngày 1/11/2020

Chính thức chuyển hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử từ ngày 1/11/2020

Hộ kinh doanh, doanh nghiệp có 24 tháng để chuyển đổi sang hóa đơn điện tử

Hộ kinh doanh, doanh nghiệp có 24 tháng để chuyển đổi sang hóa đơn điện tử

Chuyển sang hóa đơn điện tử, doanh nghiệp có thể tiết kiệm tiền tỷ mỗi năm

Chuyển sang hóa đơn điện tử, doanh nghiệp có thể tiết kiệm tiền tỷ mỗi năm

Ngân hàng phải cung cấp thông tin cho thuế?

Ngân hàng phải cung cấp thông tin cho thuế?

Hóa đơn điện tử: đơn giản thủ tục hành chính và giảm chi phí cho doanh nghiệp

Hóa đơn điện tử: đơn giản thủ tục hành chính và giảm chi phí cho doanh nghiệp

Người dân đang tương tác nhiều hơn với cơ quan thuế qua môi trường điện tử

Người dân đang tương tác nhiều hơn với cơ quan thuế qua môi trường điện tử

Hóa đơn điện tử: Đơn giản thủ tục, giảm chi phí cho doanh nghiệp

Hóa đơn điện tử: Đơn giản thủ tục, giảm chi phí cho doanh nghiệp

Chuyển hóa đơn giấy sang điện tử: 'Bà con không cần quá sợ hãi'

Chuyển hóa đơn giấy sang điện tử: 'Bà con không cần quá sợ hãi'

Chuyển hộ kinh doanh thành doanh nghiệp: Khó ở thuế

Chuyển hộ kinh doanh thành doanh nghiệp: Khó ở thuế

Chuyển hộ kinh doanh thành doanh nghiệp: Khó ở thuế

Chuyển hộ kinh doanh thành doanh nghiệp: Khó ở thuế

Cuộc chiến chống chuyển giá - Bài 3: 'Sống chung'... nhưng không khoan nhượng

Cuộc chiến chống chuyển giá - Bài 3: 'Sống chung'... nhưng không khoan nhượng

Quản lý thuế thương mại điện tử: Chú trọng giám sát dòng tiền

Quản lý thuế thương mại điện tử: Chú trọng giám sát dòng tiền

Chống thất thuế thương mại điện tử cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành

Chống thất thuế thương mại điện tử cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành