Bộ Tài chính luôn gắn bó, đồng hành cùng doanh nghiệp

Bộ Tài chính luôn gắn bó, đồng hành cùng doanh nghiệp

Tại Diễn đàn Thuế 2020 do Thời báo Tài chính Việt Nam tổ chức, đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Tài chính...
Nhận cổ tức bằng cổ phiếu cũng bị đánh thuế

Nhận cổ tức bằng cổ phiếu cũng bị đánh thuế

Tăng thuế GTGT với tất cả dịch vụ xe công nghệ hai bánh, giao hàng

Tăng thuế GTGT với tất cả dịch vụ xe công nghệ hai bánh, giao hàng

Tăng thuế GTGT với tất cả dịch vụ xe công nghệ hai bánh, giao hàng

Tăng thuế GTGT với tất cả dịch vụ xe công nghệ hai bánh, giao hàng

Ngân hàng chưa phải cung cấp thông tin tài khoản cho ngành thuế

Ngân hàng chưa phải cung cấp thông tin tài khoản cho ngành thuế

Ngành Thuế chịu trách nhiệm về bảo mật thông tin khách hàng

Ngành Thuế chịu trách nhiệm về bảo mật thông tin khách hàng

Trách nhiệm bảo mật thông tin về tài khoản của người nộp thuế

Trách nhiệm bảo mật thông tin về tài khoản của người nộp thuế

Ngân hàng cung cấp thông tin người nộp thuế: Ngành thuế cam kết bảo mật

Ngân hàng cung cấp thông tin người nộp thuế: Ngành thuế cam kết bảo mật

Thay đổi chủ thể khai và nộp thuế thu nhập cá nhân

Buộc ngân hàng cung cấp tài khoản để thu thuế: Tổng cục thuế nói gì?

Buộc ngân hàng cung cấp tài khoản để thu thuế: Tổng cục thuế nói gì?

Quản lý tài khoản của người nộp thuế

Quản lý tài khoản của người nộp thuế

Thông tin tài khoản ngân hàng cung cấp cho cơ quan thuế đều được bảo mật

Thông tin tài khoản ngân hàng cung cấp cho cơ quan thuế đều được bảo mật

Ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản người nộp thuế không có gì khó

Ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản người nộp thuế không có gì khó

Giới thiệu một số điểm mới Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế

Giới thiệu một số điểm mới Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế

Tổ chức khai, nộp thuế thay cho cá nhân nhận cổ tức bằng chứng khoán

Tổ chức khai, nộp thuế thay cho cá nhân nhận cổ tức bằng chứng khoán

Ngành Tài chính: Cải cách mạnh mẽ, lan tỏa tác động tích cực đến hoạt động doanh nghiệp

Ngành Tài chính: Cải cách mạnh mẽ, lan tỏa tác động tích cực đến hoạt động doanh nghiệp

Thu thuế người kiếm tiền trên Google, YouTube thế nào?

Thu thuế người kiếm tiền trên Google, YouTube thế nào?

Tổng cục Thuế thông tin chính thức về 'khai tử' hóa đơn giấy

Tổng cục Thuế thông tin chính thức về 'khai tử' hóa đơn giấy

Chống thất thu thuế từ hoạt động kinh doanh qua mạng: Cần sự chung tay vào cuộc

Chống thất thu thuế từ hoạt động kinh doanh qua mạng: Cần sự chung tay vào cuộc

Hồi tố trần chi phí lãi tiền vay

Hồi tố trần chi phí lãi tiền vay

Mới gia hạn hơn 37.000 tỷ đồng tiền thuế, Tổng cục Thuế nói gì?

Mới gia hạn hơn 37.000 tỷ đồng tiền thuế, Tổng cục Thuế nói gì?

Mới chỉ có 20% doanh nghiệp gửi giấy gia hạn nộp thuế

Mới chỉ có 20% doanh nghiệp gửi giấy gia hạn nộp thuế

Mới có 20% doanh nghiệp gửi giấy gia hạn thuế, Tổng cục Thuế nói gì?

Mới có 20% doanh nghiệp gửi giấy gia hạn thuế, Tổng cục Thuế nói gì?

Giãn nộp thuế: Lo ngại trục lợi từ chính sách, không công bằng

Giãn nộp thuế: Lo ngại trục lợi từ chính sách, không công bằng

Nghị định gia hạn thuế sẽ có hiệu lực ngay, không cần thông tư hướng dẫn

Nghị định gia hạn thuế sẽ có hiệu lực ngay, không cần thông tư hướng dẫn

Ưu đãi giãn thuế, điều cần lưu ý để không bị phạt

Ưu đãi giãn thuế, điều cần lưu ý để không bị phạt

Quản lý chặt đối với thương mại điện tử

Quản lý chặt đối với thương mại điện tử

Quản lý chặt đối với thương mại điện tử

Quản lý chặt đối với thương mại điện tử

Nộp thuế qua mạng cần được xây dựng đơn giản, dễ sử dụng

Nộp thuế qua mạng cần được xây dựng đơn giản, dễ sử dụng

Truy thu thuế người kiếm tiền tỷ trên Facebook, YouTube thế nào?

Truy thu thuế người kiếm tiền tỷ trên Facebook, YouTube thế nào?

Truy thu thuế người kiếm tiền tỷ trên Facebook, YouTube thế nào?

Truy thu thuế người kiếm tiền tỷ trên Facebook, YouTube thế nào?

Quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử: Tiến tới khấu trừ tại nguồn?

Quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử: Tiến tới khấu trừ tại nguồn?

Sửa luật thuế hỗ trợ sản xuất kinh doanh

Sửa luật thuế hỗ trợ sản xuất kinh doanh

Cấm thông đồng, móc nối, bao che giữa người nộp thuế và cán bộ thuế

Cấm thông đồng, móc nối, bao che giữa người nộp thuế và cán bộ thuế

Thu thuế thương mại điện tử nước ngoài vào Việt Nam bằng cách nào?

Thu thuế thương mại điện tử nước ngoài vào Việt Nam bằng cách nào?

Nhiều nội dung mới đáng lưu ý trong Luật Quản lý thuế

Nhiều nội dung mới đáng lưu ý trong Luật Quản lý thuế

Làm thế nào để quản lý dòng tiền, thu thuế hoạt động kinh doanh thương mại điện tử?

Làm thế nào để quản lý dòng tiền, thu thuế hoạt động kinh doanh thương mại điện tử?

Phổ biến những nội dung mới của Luật Quản lý thuế 2019

Phổ biến những nội dung mới của Luật Quản lý thuế 2019

Chỉ đề nghị 'xóa' 12 nghìn tỷ nợ không còn khả năng thu hồi thuộc 7 nhóm

Chỉ đề nghị 'xóa' 12 nghìn tỷ nợ không còn khả năng thu hồi thuộc 7 nhóm

Tổng cục Thuế: Netflix muốn đăng ký, kê khai nộp thuế theo quy định

Tổng cục Thuế: Netflix muốn đăng ký, kê khai nộp thuế theo quy định

Cấm thông đồng móc nối bao che để chuyển giá, trốn thuế

Cấm thông đồng móc nối bao che để chuyển giá, trốn thuế

Quản lý thuế thương mại điện tử: Cần cơ chế giám sát luồng tiền

Quản lý thuế thương mại điện tử: Cần cơ chế giám sát luồng tiền

Quy rõ trách nhiệm phối hợp để quản lý thuế thương mại điện tử

Quy rõ trách nhiệm phối hợp để quản lý thuế thương mại điện tử