Cục CSGT vào cuộc xử lý tàu vận tải 'làm xiếc' trên sông Hồng

Cục CSGT vào cuộc xử lý tàu vận tải 'làm xiếc' trên sông Hồng

Bắt đầu đợt cao điểm xử lý phương tiện thủy vi phạm trên sông Hồng

Bắt đầu đợt cao điểm xử lý phương tiện thủy vi phạm trên sông Hồng

Kiểm tra, xử lý tàu thuyền khai thác cát, sỏi trên sông Hồng

Kiểm tra, xử lý tàu thuyền khai thác cát, sỏi trên sông Hồng

Cục Cảnh sát giao thông mở đợt kiểm tra cao điểm trên sông Hồng

Cục Cảnh sát giao thông mở đợt kiểm tra cao điểm trên sông Hồng

Tăng cường kiểm tra, xử lý phương tiện thủy vi phạm trên sông Hồng

Tăng cường kiểm tra, xử lý phương tiện thủy vi phạm trên sông Hồng

Mở đợt cao điểm xử lý phương tiện thủy vi phạm trên sông Hồng

Mở đợt cao điểm xử lý phương tiện thủy vi phạm trên sông Hồng

Mở đợt cao điểm xử lý vi phạm về đường thủy trên sông Hồng

Mở đợt cao điểm xử lý vi phạm về đường thủy trên sông Hồng

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn kỹ thuật và khai thác cát sỏi

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn kỹ thuật và khai thác cát sỏi

Bắt sà lan hút cát trộm trên sông Thạch Hãn trong đêm

Bắt sà lan hút cát trộm trên sông Thạch Hãn trong đêm

Tăng thêm chức năng và nhiệm vụ cho lực lượng Cảnh sát giao thông

Tăng thêm chức năng và nhiệm vụ cho lực lượng Cảnh sát giao thông

'Sào huyệt' thuốc lá lậu trong căn nhà hoang

'Sào huyệt' thuốc lá lậu trong căn nhà hoang