Ngô Thì Nhậm và nước cờ cho 290.000 quân Thanh ngủ trọ một đêm

Ngô Thì Nhậm và nước cờ cho 290.000 quân Thanh ngủ trọ một đêm

Bên Hồ Tây nay, nhớ một Hồ Tây xưa

Bên Hồ Tây nay, nhớ một Hồ Tây xưa

Người thầy nổi danh hiến kế giúp vua Quang Trung đại phá quân Thanh

Người thầy nổi danh hiến kế giúp vua Quang Trung đại phá quân Thanh

Người thầy nổi danh hiến kế giúp vua Quang Trung đại phá quân Thanh

Người thầy nổi danh hiến kế giúp vua Quang Trung đại phá quân Thanh

10 câu hỏi về vua Quang Trung

10 câu hỏi về vua Quang Trung

'Cho giặc ngủ trọ một đêm rồi ta đuổi nó đi' là câu nói của ai?

'Cho giặc ngủ trọ một đêm rồi ta đuổi nó đi' là câu nói của ai?

'Lịch sử' nào tác động tiêu cực đến quan hệ Việt - Trung?

'Lịch sử' nào tác động tiêu cực đến quan hệ Việt - Trung?