20 vạn quân phương Bắc xâm lược Đại Việt, chỉ 50 trở về

20 vạn quân phương Bắc xâm lược Đại Việt, chỉ 50 trở về

Đại thắng quân Thanh năm 1789 là một trong những chiến công lừng lẫy trong lịch sử chống ngoại xâm của dân...
Lễ hội gò Đống Đa - Lễ hội chiến thắng

Lễ hội gò Đống Đa - Lễ hội chiến thắng

TPHCM: Sân khấu hóa tái hiện chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

TPHCM: Sân khấu hóa tái hiện chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Hàng ngàn người tham dự lễ hội Gò Đống Đa

Hàng ngàn người tham dự lễ hội Gò Đống Đa

Hà Nội kỷ niệm 231 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Hà Nội kỷ niệm 231 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Tái hiện bản hùng ca lịch sử chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa

Tái hiện bản hùng ca lịch sử chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa

Trận đánh kinh hoàng khiến tướng địch thắt cổ tự tử ngay tại đài chỉ huy?

Trận đánh kinh hoàng khiến tướng địch thắt cổ tự tử ngay tại đài chỉ huy?

Cuộc đời nhục nhã và cái chết ở xứ người của vua rước voi giày mả tổ

Cuộc đời nhục nhã và cái chết ở xứ người của vua rước voi giày mả tổ