Bùng phát nạn khai thác đất trái phép ở Bắc Giang

Bùng phát nạn khai thác đất trái phép ở Bắc Giang

Là địa phương có nhiều dự án xây dựng đường giao thông, đô thị... huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đang là...