Hòa Bình: Chính quyền xã ra quyết định 'lạ kỳ' làm khó doanh nghiệp

Hòa Bình: Chính quyền xã ra quyết định 'lạ kỳ' làm khó doanh nghiệp

Lãnh đạo một số xã ở huyện Đà Bắc đã ra những quyết định 'lạ kỳ' không cho doanh nghiệp vào thực hiện dự án...