Tạo bước chuyển mới

Chính trị trước, thương mại sau

Cầu được, ước thấy

Đòn nặng mới

Thời khó gắn bó quan hệ

Sự quyến rũ khó cưỡng

Sự quyến rũ khó cưỡng

Vừa đòn thật, vừa đòn gió

Vừa đòn thật, vừa đòn gió

Vừa đòn thật, vừa đòn gió

Vũ trụ trở thành chiến trường

Chuyện cũ, chuyện mới

Ý hay chưa hợp thời

Chinh phục châu lục

Tưởng yên ổn hóa hỗn loạn

Tưởng yên ổn hóa hỗn loạn

Điềm bất lành

Vấn đề cũ, thách thức mới

Cuộc phản công của đối tác

Giữa hai kịch bản

Trận hòa giúp hoãn chiến

Dấu mốc đổi thời

Người cũ, thời mới ở Nga

Bước ngoặt trọng đại

Sửa sai thật hay vờ?

Dấu hiệu tích cực

'Người sao, ta vậy'

Găng quá dễ quá đà

Như trước mà khác trước