Tuyên án nhóm thanh niên đánh chết người, đập phá quán karaoke

Tuyên án nhóm thanh niên đánh chết người, đập phá quán karaoke

Hỗn chiến tại quán karaoke, 7 trai làng cùng nhau vào tù

Hỗn chiến tại quán karaoke, 7 trai làng cùng nhau vào tù

Mâu thuẫn tại quán karaoke, một người tử vong

Mâu thuẫn tại quán karaoke, một người tử vong

Hai nghi phạm đâm chết người tại quán karaoke ra đầu thú

Hai nghi phạm đâm chết người tại quán karaoke ra đầu thú

Hải Dương: Hỗn chiến kinh hoàng trong quán karaoke

Hải Dương: Hỗn chiến kinh hoàng trong quán karaoke

Nghi phạm đâm chết người tại quán karaoke ra đầu thú

Nghi phạm đâm chết người tại quán karaoke ra đầu thú

Hải Dương: Hỗn chiến tại quán karaoke, một người bị đâm tử vong

Hải Dương: Hỗn chiến tại quán karaoke, một người bị đâm tử vong

Hỗn chiến kinh hoàng ở quán karaoke, 1 thanh niên bị đâm tử vong

Hỗn chiến kinh hoàng ở quán karaoke, 1 thanh niên bị đâm tử vong

Kinh hoàng diễn biến vụ 10 thanh niên hỗn chiến trong quán Karaoke

Kinh hoàng diễn biến vụ 10 thanh niên hỗn chiến trong quán Karaoke

Hải Dương: 3 người thương vong trong một cuộc hỗn chiến tại quán karaoke

Hải Dương: 3 người thương vong trong một cuộc hỗn chiến tại quán karaoke

Hỗn chiến kinh hoàng trong quán karaoke, ba người thương vong

Hỗn chiến kinh hoàng trong quán karaoke, ba người thương vong

Hỗn chiến ở quán karaoke, 1 thanh niên bị đâm chết

Hỗn chiến ở quán karaoke, 1 thanh niên bị đâm chết

Hải Dương: 3 người thương vong sau cuộc hỗn chiến tại quán karaoke

Hải Dương: 3 người thương vong sau cuộc hỗn chiến tại quán karaoke

Hải Dương: Xô xát trong quán karaoke, 1 người tử vong

Hải Dương: Xô xát trong quán karaoke, 1 người tử vong

Nhóm thanh niên hỗn chiến tại quán karaoke, 3 người thương vong

Nhóm thanh niên hỗn chiến tại quán karaoke, 3 người thương vong

Hải Dương: 3 người thương vong sau hỗn chiến tại quán karaoke

Hải Dương: 3 người thương vong sau hỗn chiến tại quán karaoke

Hỗn chiến kinh hoàng trong quán karaoke, ba người thương vong

Hỗn chiến kinh hoàng trong quán karaoke, ba người thương vong