Ấm ức vì chồng đi cặp bồ về nhà còn đánh đập hạnh hạ mình, cô vợ uất ức dùng nước sôi 'tắm sống' chồng

Ấm ức vì chồng đi cặp bồ về nhà còn đánh đập hạnh hạ mình, cô vợ uất ức dùng nước sôi 'tắm sống' chồng

Nghi án chồng bị tạt nước sôi vì 'đã ngoại tình về nhà còn đánh vợ'

Nghi án chồng bị tạt nước sôi vì 'đã ngoại tình về nhà còn đánh vợ'

Mâu thuẫn, vợ lấy nước sôi tạt lên người chồng đang ngủ

Mâu thuẫn, vợ lấy nước sôi tạt lên người chồng đang ngủ

Dội nước sôi lên người chồng đang ngủ vì nghi ngoại tình

Dội nước sôi lên người chồng đang ngủ vì nghi ngoại tình

Nghi bị 'cắm sừng' rồi bị đánh, vợ nửa đêm tạt nước sôi vào chồng

Nghi bị 'cắm sừng' rồi bị đánh, vợ nửa đêm tạt nước sôi vào chồng

Chờ chồng ngủ say, vợ ụp nước sôi lên người để trút giận

Chờ chồng ngủ say, vợ ụp nước sôi lên người để trút giận

Vợ tạt nước sôi vào chồng đang ngủ

Vợ tạt nước sôi vào chồng đang ngủ

Đợi chồng ngủ say, vợ lấy nước sôi xối lên người

Đợi chồng ngủ say, vợ lấy nước sôi xối lên người