Kim Thành A: Đẩy mạnh chiến lược phát triển bền vững

Kim Thành A: Đẩy mạnh chiến lược phát triển bền vững

Được biết đến là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực chế biến và sản xuất gỗ tự nhiên...