Quảng Ngãi: Huy động 2,2 tỷ đồng mổ tim bẩm sinh cho 38 trẻ em

Quảng Ngãi: Huy động 2,2 tỷ đồng mổ tim bẩm sinh cho 38 trẻ em

Quảng Ngãi: Trao gửi yêu thương đến trẻ mồ côi

Quảng Ngãi: Trao gửi yêu thương đến trẻ mồ côi

Quảng Ngãi: Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Bộ luật Lao động

Quảng Ngãi: Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Bộ luật Lao động

Quảng Ngãi: Tặng 5000 thiết bị trợ thính cho 2500 bệnh nhân

Quảng Ngãi: Tặng 5000 thiết bị trợ thính cho 2500 bệnh nhân

Quảng Ngãi: Mở màn tuyển dụng việc làm năm Kỷ Hợi với hơn 16 nghìn vị trí việc làm

Quảng Ngãi: Mở màn tuyển dụng việc làm năm Kỷ Hợi với hơn 16 nghìn vị trí việc làm

Quảng Ngãi: Tiếp tục đẩy mạnh kết nối cung - cầu lao động trong năm 2019

Quảng Ngãi: Tiếp tục đẩy mạnh kết nối cung - cầu lao động trong năm 2019

Quảng Ngãi: Chăm lo đời sống cho người có công

Quảng Ngãi: Chăm lo đời sống cho người có công

Quảng Ngãi: Mỗi năm, lao động nước ngoài gửi về 300 tỷ đồng

Quảng Ngãi: Mỗi năm, lao động nước ngoài gửi về 300 tỷ đồng

Quảng Ngãi: Gần 4800 lao động đang làm việc ở nước ngoài

Quảng Ngãi: Gần 4800 lao động đang làm việc ở nước ngoài

Quảng Ngãi: Đối thoại về chính sách pháp luật an toàn, vệ sinh lao động cho 150 DN

Quảng Ngãi: Đối thoại về chính sách pháp luật an toàn, vệ sinh lao động cho 150 DN

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Quảng Ngãi: Hội thi thiết bị đào tạo tự làm lần thứ III

Quảng Ngãi: Hội thi thiết bị đào tạo tự làm lần thứ III

Quảng Ngãi: Trên 600 ngàn đối tượng được chi trả trợ cấp BTXH qua Bưu điện

Quảng Ngãi: Trên 600 ngàn đối tượng được chi trả trợ cấp BTXH qua Bưu điện

Quảng Ngãi: Hỗ trợ tiền sửa nhà cho vợ liệt sĩ Phạm Mùi

Quảng Ngãi: Hỗ trợ tiền sửa nhà cho vợ liệt sĩ Phạm Mùi