Các ý kiến tham luận trách nhiệm, tâm huyết với Đại hội

Các ý kiến tham luận trách nhiệm, tâm huyết với Đại hội

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, các đại biểu đã tham luận đóng góp ý...
Quảng Ngãi tổ chức 'Đêm hội Trăng rằm' cho thiếu nhi

Quảng Ngãi tổ chức 'Đêm hội Trăng rằm' cho thiếu nhi

Quảng Ngãi: Tạo việc làm mới cho khoảng 18.400 lao động trong 9 tháng đầu năm

Quảng Ngãi: Tạo việc làm mới cho khoảng 18.400 lao động trong 9 tháng đầu năm

Chi trả, hỗ trợ ảnh hưởng dịch Covid-19 ở Quảng Ngãi: Nhiều khó khăn cần tháo gỡ

Chi trả, hỗ trợ ảnh hưởng dịch Covid-19 ở Quảng Ngãi: Nhiều khó khăn cần tháo gỡ

Hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19: Kịp thời chi trả cho các đối tượng

Hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19: Kịp thời chi trả cho các đối tượng

Quảng Ngãi: Những điển hình tiên tiến của ngành LĐ-TB&XH

Quảng Ngãi: Những điển hình tiên tiến của ngành LĐ-TB&XH

Chi trả gói hỗ trợ an sinh xã hội: Đừng để dân đợi lâu

Quảng Ngãi: Giải quyết việc làm cho hơn 40.500 lao động

Quảng Ngãi: Hộ nghèo sẽ được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

Quảng Ngãi: Mới chỉ một doanh nghiệp có nhà ở xã hội cho công nhân

Những thương binh dân vận khéo

Nhân sự mới ở Đảng bộ các tỉnh Nghệ An, Quảng Ngãi và Phú Thọ

Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định nhân sự 2 tỉnh

Ban bí thư phê chuẩn hàng loạt nhân sự chủ chốt ở Quảng Ngãi

Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định nhân sự 2 tỉnh

Quảng Ngãi: Huy động 2,2 tỷ đồng mổ tim bẩm sinh cho 38 trẻ em

Quảng Ngãi: Trao gửi yêu thương đến trẻ mồ côi

Quảng Ngãi: Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Bộ luật Lao động

Nhiều cánh cửa cho học sinh lựa chọn

Quảng Ngãi: Mở màn tuyển dụng việc làm năm Kỷ Hợi với hơn 16 nghìn vị trí việc làm

Quảng Ngãi: Mỗi năm, lao động nước ngoài gửi về 300 tỷ đồng

Quảng Ngãi: Đối thoại về chính sách pháp luật an toàn, vệ sinh lao động cho 150 DN

Quảng Ngãi: Hội thi thiết bị đào tạo tự làm lần thứ III

Quảng Ngãi: Hỗ trợ tiền sửa nhà cho vợ liệt sĩ Phạm Mùi

Quảng Ngãi: 9 tháng đầu năm giải quyết việc làm cho 32 ngàn lao động