Quảng Nam: Liên tiếp xảy ra nhiều vụ dùng búa đập tủ tiệm vàng

Quảng Nam: Liên tiếp xảy ra nhiều vụ dùng búa đập tủ tiệm vàng

Nam thanh niên bịt mặt xông vào tiệm vàng đập bể tủ kính cướp tài sản

Nam thanh niên bịt mặt xông vào tiệm vàng đập bể tủ kính cướp tài sản

Quảng Nam: Táo tợn cầm búa đập kính, cướp tiệm vàng

Quảng Nam: Táo tợn cầm búa đập kính, cướp tiệm vàng

Nam thanh niên táo tợn dùng búa cướp tiệm vàng

Nam thanh niên táo tợn dùng búa cướp tiệm vàng

Bịt mặt, cầm búa nam thanh niêm xông vào đập kính cướp tiệm vàng ở Quảng Nam

Bịt mặt, cầm búa nam thanh niêm xông vào đập kính cướp tiệm vàng ở Quảng Nam

Quảng Nam: Truy tìm nam thanh niên bịt mặt cướp tiệm vàng

Quảng Nam: Truy tìm nam thanh niên bịt mặt cướp tiệm vàng

Nam thanh niên bịt kín mặt xông vào đập bể tủ kính tiệm vàng

Nam thanh niên bịt kín mặt xông vào đập bể tủ kính tiệm vàng

Nam thanh niên bịt mặt, cầm búa đập kính cướp tiệm vàng ở Quảng Nam

Nam thanh niên bịt mặt, cầm búa đập kính cướp tiệm vàng ở Quảng Nam